Pin It

Banca Europeană de Investiţii

Responsabilitatea sa este de a acorda împrumuturi pentru finanţarea proiectelor de interes european (precum cele privind reţelele feroviare, rutiere şi aeriene şi programele de mediu), în special în regiunile mai puţin dezvoltate, în statele candidate şi în ţările în curs de dezvoltare. De asemenea, Banca acordă credite de investiţii întreprinderilor mici.

Fondul European de Investiţii (FEI) a fost creat pentru a sprijini întreprinderile mici.

Banca Centrală Europeană (BCE)Rolul său este de a controla moneda euro – moneda unică a UE. De asemenea, BCE este însărcinată cu definirea şi punerea în aplicare a politicii economice şi monetare a UE.