Pin It

21. Comitetul Economic şi Social European

Înfiinţat în 1957 prin Tratatul de la Roma, Comitetul Economic şi Social European (CESE) este un organ consultativ care le furnizează reprezentanţilor grupurilor de interese din Europa, precum organizaţiile patronale şi sindicatele, şi altor organisme ale „societăţii civile organizate”, precum asociaţiile de consumatori, o platformă formală pentru exprimarea punctelor lor de vedere asupra problemelor UE. Avizele Comitetului sunt transmise instituţiilor de talie mai mare – Consiliul, Comisia şi Parlamentul European.

CESE este o punte între Uniune şi cetăţenii săi, promovând o societate mai activă, mai receptivă şi, prin urmare, mai democratică în Europa.

Se impune consultarea Comitetului înainte de adoptarea unor decizii de politică economică şi socială, regională şi de mediu. Prin urmare, Comitetul îndeplineşte un rol esenţial în procesul decizional din cadrul Uniunii.

CESE are 344 de membri – numărul membrilor din fiecare stat membru nu reprezintă neapărat mărimea populaţiei din ţara respectivă. Numărul de membri din fiecare ţară este următorul:

Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit

24

Polonia şi Spania

21

România

15

Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Republica Cehă, Suedia, Ţările de Jos şi Ungaria


12

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania şi Slovacia

9

Estonia, Letonia şi Slovenia

7

Cipru şi Luxemburg

6

Malta

5

TOTAL

344

Membrii sunt numiţi de guvernele UE, dar beneficiază de independenţă politică totală. Ei sunt numiţi pentru un mandat de patru ani care poate fi reînnoit.

Comitetul se reuneşte în adunare plenară, iar discuţiile comitetului sunt pregătite de şase subcomitete denumite „secţiuni”, fiecare ocupându-se de domenii de politică specifice. Comitetul îşi alege preşedintele şi doi vicepreşedinţi pentru un mandat de doi ani. Dl Mario Sepi (Italia) a devenit preşedinte al CESE în octombrie 2008.

 

Ce face CESE?

îndeplineşte trei roluri principale:

ü  asigură consultanţă pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană, la solicitarea acestora sau la iniţiativa Comitetului;

ü  încurajează societatea civilă să se implice în mai mare măsură în procesul de elaborare a politicilor publice la nivelul UE;

ü  susţine rolul societăţii civile în statele nemembre UE şi contribuie la înfiinţarea structurilor consultative.

 

Cine sunt membrii CESE?

Membrii CESE îşi desfăşoară activitatea preponderent în ţările lor de origine şi formează trei grupuri care reprezintă angajatorii, angajaţii şi diferite alte interese economice şi sociale.

Grupul Angajatorilor are membri din sectorul industrial public şi privat, întreprinderi mici şi mijlocii, camere de comerţ, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, sectorul bancar şi al asigurărilor, transport şi agricultură.

Grupul Salariaţilor reprezintă toate categoriile de angajaţi, de la muncitori necalificaţi la directori executivi. Membrii grupului provin din sindicatele naţionale.

Grupul Activităţi diverse reprezintă organizaţiile neguvernamentale (ONG), organizaţiile de agricultori, întreprinderile mici, atelierele şi profesiile meşteşugăreşti, cooperativele şi asociaţiile nonprofit, organizaţiile de consumatori şi de protecţia mediului, comunităţile ştiinţifice şi academice şi asociaţiile care reprezintă familia şi persoanele cu dizabilităţi.