Pin It

Banca Centrală Europeană (BCE) a fost înfiinţată în 1998. Sediul băncii este la Frankfurt (Germania). Misiunea băncii este să administreze moneda euro – moneda unică a UE şi să păstreze stabilitatea preţurilor pentru cele peste două treimi din cetăţenii UE care utilizează moneda euro. BCE este responsabilă şi pentru crearea şi implementarea politicii monetare în zona euro.

Pentru a-şi îndeplini rolul, BCE colaborează cu Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), din care fac parte toate cele 27 de state membre ale UE.Cu toate acestea, doar 16 dintre ele au adoptat până în prezent moneda euro,  formând împreună „zona euro”. Băncile centrale naţionale ale acestor ţări şi Banca Centrală Europeană alcătuiesc aşa-numitul „Eurosistem”.

BCE îşi desfăşoară activitatea în condiţii de independenţă totală. BCE, băncile centrale naţionale ale SEBC sau alt membru al organismelor lor de decizie nu pot solicita sau primi instrucţiuni de la niciun alt organism. Instituţiile UE şi guvernele statelor membre UE trebuie să respecte acest principiu şi au obligaţia de a nu încerca să influenţeze BCE sau băncile centrale europene.

Jean-Claude Trichet a fost numit preşedinte al BCE în noiembrie 2003.

 

Ce face banca?

Una dintre atribuţiile principale ale BCE este de a menţine stabilitatea preţurilor în zona euro, astfel încât puterea de cumpărare să nu fie erodată de inflaţie. BCE are ca obiectiv să asigure o creştere anuală a preţurilor de consum mai mică, dar aproape egală cu 2 % pe termen mediu.Pentru a face acest lucru, BCE stabileşte praguri pentru ratele dobânzilor în urma analizei evoluţiilor economice şi monetare. Banca măreşte ratele dobânzilor dacă doreşte să controleze inflaţia şi le reduce în cazul în care consideră că riscul de inflaţie este limitat.

 

Cum este organizată activitatea băncii?

Comitetul Executiv este alcătuit din preşedintele BCE, vicepreşedintele şi alţi patru membri, toţi fiind numiţi de comun acord de către preşedinţii sau prim-miniştrii ţărilor din zona euro. Membrii Comitetului Executiv sunt numiţi pentru un mandat de opt ani care nu poate fi reînnoit. Comitetul Executiv al BCE este responsabil pentru aplicarea politicii monetare stabilite de Consiliul Guvernatorilor (a se vedea în continuare) şi pentru transmiterea instrucţiunilor către băncile centrale naţionale. De asemenea, Comitetul pregăteşte reuniunile Consiliului Guvernatorilor şi este responsabil de administrarea activităţilor zilnice ale BCE.

Consiliul Guvernatorilor este organul de decizie la cel mai înalt nivel din cadrul Băncii Centrale Europene. Acesta este alcătuit din cei şase membri ai Comitetului Executiv şi guvernatorii băncilor centrale din zona euro. Consiliul este condus de preşedintele BCE. Misiunea fundamentală a acestui Consiliu este să definească politica monetară a zonei euro şi, în special, să fixeze ratele dobânzilor pentru băncile comerciale care doresc să împrumute fonduri de la BCE.

Consiliul General este alcătuit din preşedintele şi vicepreşedintele BCE şi guvernatorii băncilor centrale naţionale din toate cele 27 de state membre UE. Consiliul General contribuie la activitatea consultativă şi de coordonare a BCE şi contribuie la pregătirile în vederea extinderii zonei euro.