Pin It

25.Banca Europeană de Investiţii (Fondul European de Investiţii). Istoricul. Funcţii.

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a fost înfiinţată în 1958 prin Tratatul de la Roma. Rolul principal al băncii este de a împrumuta fonduri pentru proiectele de interes european, precum căile de comunicaţie rutieră şi feroviară, aeroporturile sau programele de mediu. Banca finanţează, de asemenea, investiţiile întreprinderilor mici în UE şi dezvoltarea economică din ţările candidate şi ţările în curs de dezvoltare. Philippe Maystadt a fost ales preşedinte al BEI în ianuarie 2000.Priorităţile băncii la nivelul UE sunt de a susţine:

1.       coeziunea şi convergenţa;

2.       întreprinderile mici şi mijlocii;

3.       durabilitatea mediului;

4.       inovaţia,

5.       dezvoltarea reţelelor de transport transeuropene şi

6.       sursele de energie durabile, competitive şi sigure.

 

Ce face banca?

BEI este o instituţie nonprofit, care se autofinanţează şi este independentă de bugetul UE. Banca este finanţată prin împrumuturi pe pieţele de capital. Acţionarii băncii – statele membre ale Uniunii Europene – subscriu colectiv la capitalul băncii, iar contribuţia fiecărei ţări reflectă puterea economică a acesteia în Uniune.

Prin susţinerea statelor membre, BEI beneficiază de cel mai bun rating de credit (AAA) de pe pieţele de capital, de unde poate ridica sume foarte mari de capital în condiţii foarte avantajoase. La rândul ei, banca poate să investească în proiecte de interes public pentru care nu s-ar putea găsi fonduri din alte surse – sau pentru care ar trebui efectuate împrumuturi costisitoare.

Proiectele în care banca investeşte sunt selectate atent.

În exteriorul UE, BEI susţine politicile UE de dezvoltare şi cooperare în ţările candidate şi potenţial candidate, în ţările din regiunea Mării Mediterane şi din estul Europei (inclusiv Rusia) care se încadrează în sfera politicii de vecinătate a UE, şi în ţările din Africa, Caraibe, Pacific, Asia şi America Latină.

În final, BEI este acţionarul majoritar al Fondului European de Investiţii, alături de care formează „Grupul BEI”.

 

Cum este organizată activitatea băncii?

BEI este o instituţie autonomă. Banca adoptă deciziile de împrumut şi de creditare pe baza punctelor forte ale fiecărui proiect şi a oportunităţilor oferite de pieţele financiare. În fiecare an, banca prezintă un raport cu privire la toate activităţile sale.

BEI cooperează cu instituţiile UE. De exemplu, reprezentanţii săi participă în comitetele Parlamentului European, iar Preşedintele BEI participă la reuniunile Consiliului atunci când se întâlnesc miniştrii economiei şi finanţelor din statele membre UE.

Deciziile băncii sunt adoptate de următoarele organisme.

Consiliul Guvernatorilor este alcătuit din miniştri (în mod normal, miniştrii de finanţe) din toate statele membre. Acesta defineşte politica generală de împrumuturi a băncii, aprobă bilanţul contabil şi raportul anual, autorizează banca să finanţeze proiecte în exteriorul UE şi ia hotărâri cu privire la creşterile de capital.

Consiliul Director aprobă operaţiunile de creditare şi de împrumut şi se asigură că BEI este administrată corespunzător. Consiliul este alcătuit din 28 de directori – unul nominalizat de fiecare stat membru UE şi unul nominalizat de Comisia Europeană.

Comitetul Administrativ este organul executiv permanent al băncii. Acesta administrează activităţile zilnice ale BEI şi are nouă membri

Fondul European de Investiţii

FEI a fost creat în 1994 pentru a susţine  întreprinderile mici. Acţionarul său majoritar este Banca Europeană de Investiţii, alături de care formează ,,Grupul BEI’’.

 

Care sunt rolurile Fondului?

FEI oferă capital de risc pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), în special pentru societăţile recent înfiinţate şi pentru cele cu orientare tehnologică. De asemenea, furnizează garanţii instituţiilor financiare (de exemplu băncilor) pentru a acoperi împrumuturile acordate IMM-urilor.FEI nu este o instituţie creditoare: Fondul nu acordă credite sau subvenţii şi nici nu investeşte direct în vreo societate. În schimb, acţionează prin bănci şi alţi intermediari financiari, folosind fie propriile fonduri, fie pe cele care îi sunt încredinţate de  BEI sau de Uniunea Europeană.Fondul este activ în statele membre ale Uniunii Europene şi în Croaţia, Turcia şi în trei state AELS (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).