Pin It

Elementele infrastructurii etice în administraţia publică:

- reprezintă metode, sisteme şi condiţii care oferă impulsuri pentru profesionalizarea AP şi adoptarea unor înalte standarde de conduită pentru funcţionarii publici;

- elementele cheie ale infrastructurii etice sunt următoarele:

                        * un cadru juridic complet şi explicit: legi şi alte normative prin care să fie definite standardele minimale ale conduitei pe care trebuie să le respecte un funcţionar public, incluzând reglementarea conflictului de interese, regimul incompatibilităţilor cu alte funcţii, interdicţiilor şi al restrângerilor, precum şi metodele de implementare a standardelor, de monitorizare a respectării şi de sancţionare a nerespectării;

                        * mecanisme eficiente de responsabilizare a funcţionarilor publici: seturi de îndrumări privind activităţile publice, de verificare a rezultatelor înregistrate ( proceduri administrative, de audit, de evaluare a performanţelor instituţiilor şi a funcţionarului public, comisii de monitorizare); ele ar trebui să încurajeze conduita AP şi a funcţionarului public şi să creeze un mediu potrivnic indisciplinei;

                        * codurile de conduită: ele au succes în sistemele de AP care au implementat un sistem managerial asemănător  sectorului privat; ele oferă funcţionarului public îndrumări, stabilesc norme de comportament obligatorii, reglementează conflictele de interese şi regimul incompatibilităţilor, oferă soluţii pentru controlul comportamentului la locul de muncă;

                        * un corp coordonator de conduită: sub forma unor comisii, consilii, departament; rolul de a controla, consilia, promova normele etice în AP;

                        * un control intern, extern şi jurisdicţional puternic,deschis şi complet;

                        * o societate civilă activă, care să sesizeze cu promptitudine excesele.