Pin It

Putem analiza şi clasifica formele răspunderii juridice administrative după criterii diverse:

  1. a) după criteriul naturii juridice a răspunderii:

                        - răspunderea juridică disciplinară;

                        - răspunderea juridică  contravenţională;

                        - răspunderea juridică civilă;

                        - răspunderea juridică penală;

            - primele trei apar ca urmare a încălcării unor valori pe care statul a înţeles să le ocrotească prin norme sancţionatorii, stabilind şi o gradualitate funcţie de gravitatea faptei, de valoarea atinsă şi de gradul de pericol social al faptei imputabile;

  1. b) după criteriul ramurii de drept în care pot fi încadrate normele juridice care pot fi încălcate, încălcare care atrage răspunderea juridică a autorităţii sau funcţionarului public vinovat:

                        - răspunderea juridică de drept public:

                                    - disciplinară;

                                    - contravenţională;

                                    - penală;

                        - răspunderea juridică de drept civil.