Pin It

Potrivit părerilor exprimate în doctrină, domeniul privat cuprinde bunuri mobile şi imobile al căror regim este supus normelor dreptului comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Aplicarea regimului de drept comun (privat) nu exclude, însă, anumite particularităţi care diferenţiază bunurile domeniului privat de cele care aparţin particularilor. Bunurile domeniului privat sau susceptibile de a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică. Este cazul bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale care pot fi expropriate de stat.

În ceea  ce priveşte dobândirea bunurilor din domeniul privat întâlnim reguli speciale. Astfel, conform O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, achiziţiile de bunuri de către stat sau colectivităţile locale se vor desfăşura numai pe baza procedurii de licitaţie.

Bunurile domeniului privat al statului sau colectivităţilor locale sunt insesizabile, adică nu pot fi urmărite pe calea executării silite, pentru datoriile pe care statul le are faţă de particulari.

Potrivit textului constituţional din art. 136, se realizează o enumerare a bunurilor care fac parte exclusiv din domeniul public, lăsând totuşi în final menţiunea că şi alte bunuri stabilite de lege pot face parte din domeniul public.