Pin It

Obiectul AP il constituie:

 • Identificarea rolul si locul AP in sistemul social-global si, respectiv , in sistemul politic al societatii.
 • Geneza si evolutia viziunilor conceptuale clasice si contemporane privind AP.
 • Organizarea AP si sistemul de relatii in care sunt implicate autoritatile AP.
 • Sisteme internationale de AP, aspecte comparate intre diferite modele administrative si suporturile lor teoretico-conceptuale.
 • Resursele AP, mecanismele de administrare in conditiile centralizarii, descentralizarii administrative si autonomiei locale.
 • Locul si rolul controlului in activitatea administrativa si misiunile acestuia in sporirea eficientei AP.

 

Subiectii AP – cei care administreaza. Ei se clasifica dupa cateva criterii:

 1. A) dupa aria de activitate sau nivelul de organizare:
 • subiectii ai APC
 • subiecti ai APL
 1. B) dupa componenta:
 • subiectii individuali ( primarii, presedintii de raion)
 • subiecti colectivi – ( consiliile locale si raionale)
 1. C) dupa domeniul de activitate:
 • subiecti ai domeniului economic;
 • subiecti ai domeniului social;
 • subiecti ai domeniului spiritual;
 1. D) dupa numirea in functie:
 • Numiti;