Pin It

Relatiile AP cu puterea legislativa trebuie privite prin prisma principiului separatieie si colaborarii puterilor in stat. In acest sens, relatiile respective au particularitatile lor.

Guvernul, ca autoritate de virf a puterile executive si responsabil de conducerea generala a AP, in virtutea principiului separatiei si colaborarii puterilor in stat, nu poate sa se afle in relatii de autoriatte ierarhica cu autoritatea care exercita puterea legislativa. Aceste relatii sunt, in primul rind, de cooperarea si au ca obiectiv realizarea politicii interne si externe a tarii.

Ele mai sunt si relatii de control, determinate de drpetul Parlamentului de a aexercita controlul parlamentar asupra activitatii guvernului si de a-i retrage, in anumite circumstante prevazute de constitutie, increddrea acordata, ceea ce inseamna, de fapt, demiterea lui.

Mai sunt si relatii dintre autoritatile APC de specialitate si autoritati care exervita puterea legislativa. Ele sunt relatii de colaborare si control, realizate fie direct intre aceste institutii, fie indirect, adica prin guvern. Ele imbraca o gama intreaga de modalitati, cum ar fi intrebarile, interpelarile adresate de catre Parlament acestor autoritati, precum si darile de seama care pot fi prezentate de ele in fata Parlamentului la solicitatrea acestiu.

Al 3-le agrup de relatii la acest compartiment il reprezinta relatiile dintre autoritatile APL prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale si autoritatile care exercita puterea legislativa. Pornind de la esenta autonomiei locale realizata in conditiile descentralizaii administaritve, aceste relati sunt relatii de colaborare si de control.

Relatiile AP cu puterea judecatoreasca deriva, de asemenea din principiul separatiei si colaborarii puterilor in stat. Avind functii diferite, dar contribuind, prin actiunile desfasurate la satisfacerea intereselor oamenilor, aceste doua tipuri de autoritati, in activitatea practica de zi cu zi, isi conjunga eforturile intru asigurarea legalitatii si ceearii unui mediu favorabil de convietuire umana.

Relatiile dintre aceste autoriatati  sunt relatii de colaborare. Intre ele pot interveni si relatii de control, care rezulta din dreptul unor autoritati  ale AP de a aefectua controlul unei autoritati judecatoresti, cum ar fi , de exemplu, controlul activitatii financiate a acesteia. Controlul poate fi efectuat, in conditiile legii, si din partea autoritatii judecatoresti de contencios administrativ asupra activitatii unei autoriatati a AP privind asigurare a legalitatii deciziilor adoptate de aceasta autoritate.