Pin It

Odată cu primii paşi de democratizare în Republica Moldova au început să fie promovate reformele politice, juridice şi administrative, care au influenţat inclusiv sistemul administraţiei publice locale. Pentru rezolvarea multiplelor probleme ce ţineau de administrarea locală Sovietul Suprem al RSS Moldova, la 29 mai 1990, instituie o comisie permanentă pentru autoadministrarea locală şi economia locală, care avea sarcina de înfăptuire a reformelor politice şi economice, de restructurare radicală în RSS Moldova a autoadministrării locale ca parte componentă a autoconducerii poporului, a asigurării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, autonomiei sovietelor locale în rezolvarea problemelor sociale, economice şi ecologice pornind de la interesele populaţiei şi particularităţile UAT.

Comisia parlamentară împreună cu Guvernul au elaborat şi au promovat adoptarea Legii nr. 635-XII din 10 iulie 1991 cu privire la bazele autoadministrării locale. Prin adoptarea acestei legi se fac primele încercări în stabilirea unor principii caracteristice unui sistem de tranziţie spre democraţie – participarea populaţiei la discutarea şi rezolvarea celor mai importante probleme, alegerea organelor reprezentative (consiliile), participarea la realizarea hotărîrilor adoptate, asigurarea respectării legislaţiei, democratismului şi publicităţii, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, asigurarea autogestiunii economice, independenţa în adoptarea deciziilor şi în aplicarea acestora în interesul locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale, în limitele competenţei stabilite prin lege, îmbinarea intereselor locale cu interesele republicii, subordonarea organelor autoadministrării locale Guvernului, darea de seamă periodică în faţa populaţiei despre activitatea proprie. Sau depus eforturi pentru restructurarea sistemului administraţiei publice locale. Au fost iniţiate proiectele de legi din 25 octombrie 1991 cu privire la autoadministrarea în comună (oraş) şi din 10 ianuarie 1992 cu privire la administrarea în judeţ (municipiu), dar aceste proiecte nu şi-au găsit realizare.