Pin It

Astfel prin Legea 781-XV din 27 decembrie 2001, sunt efectuate modificări esenţiale în legea de bază:

  • trecerea de la sistemul de judeţe la cel de raioane;
  • substituirea prefectului cu preşedintele comitetului executiv raional;
  • excluderea serviciilor descentralizate;
  • alegerea primarului de către consiliu şi îndeplinirea de către acesta a funcţiilor de preşedinte al consiliului;
  • eliberarea din funcţie a primarului de către consiliul ierarhic superior;
  • excluderea posibilităţii instituirii impozitelor şi taxelor locale;
  • eliberarea din funcţie de către Parlament a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului comitetului executiv raional în cazul în care aceştea nu pot fi demişi de către consiliu;
  • obligaţia preşedintelui comitetului executiv raional de a prezenta rapoarte Guvernului.

Această lege a modificat integral conceptul iniţial al administraţiei publice locale, făcîndu-l cu mult mai dezavantajos. Curtea Constituţională apreciază majoritatea prevederilor Legii nr. 781/2001 ca fiind neconstituţionale, astfel această lege nu poate fi aplicată în continuare, era necesară adoptarea unei legi noi cu privire la administraţia publică locală. La 18 mai 2003 a fost adoptată Legea nr. 123-XV privind administraţia publică locală.