Pin It

Principiul eligibilităţii autorităţilor publice stabileşte modul de constituire a acestora. Potrivit “Legii cu privire la alegerile locale în R. Moldova autorităţile APL – “consiliile raionale, orăşeneşti(municipale), şi săteşti, primării oraşelor şi satelor se aleg pe un termen de 4 ani prin vot universal, egal, secret şi liber exprimat”

Vot universal – o componentă democratică a dreptului constituţional, care conferă de a alege fără condiţii.

Vot egal- o anumită persoană care are acest drept îl poate exercita o singură dată potrivit regulii “un om - un vot”

Vot direct – conferă electoratului posibilitatea de a-şi exprima opţiunea cu privire la candidat, în mod nemijlocit, prin  evidenţierea pe buletinul de vot a numelui candidatului.

Vot secret – asigură alegătorului confidenţialitatea votului.

Votul liber exprimat – garantează libertatea de manifestare a voinţei alegătorului în vederea determinării unei anumite opţiuni.