Pin It

Organele deliberative – conform Legii privind APL din organele deliberative fac parte consiliile locale. Consiliul local e o autoritate colegială a APL, se bucură de un statut autonom, că el decide cu privire la modul de realizare a acestora fără amestecul din partea autorităţilor administraţeiei de stat. Consiliile locale sunt compuse din consilierii aleşi pe bază de scrutin electoral prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Numărul consilierilor variază în raport de componenţa numerică a populaţiei. Competenţa consiliului local este o competenţă materială cît şi generală a consiliului  şi se caracterizează prin aceea că are atribuţii cu privire la toate domeniile vieţii sociale, cu excepţia care ţin de competenţa altor autorităţi publice. Pentru o mai bună sistematizare, analiză, atribuţiile principale ale consiliului local pot fi grupate în cîteva categorii corespunzător domeniilor şi problemelor locale în care îşi exercită autoritatea şi anume:

  • în domeniul organizării interne a consiliului local şi a serviciilor publice (numirea şi eliberarea din funcţii a viceprimarilor, secretarilor, alegerea membrilor primăriilor, elaborarea statutului localităţii, formarea comisiilor de specialitate);
  • în domeniul elaborării, administrării şi executării bugetului local;
  • în domeniul înfiinţării, coordonării şi asigurării activităţilor eocnomice şi social-culturale de interes local;
  • atribuţii de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor,

atribuţii legate de coordonarea titlurilor de onoare persoanelor autohtone şi de cooperare cu alte consilii din ţară şi din străinătate.