Pin It

Organele executive – ale APL se aleg de către consiliile respective în condiţiile legii.

Ele constituie un sistem de 2 nivele: I. primăriile satelor, comunelor, oraşele şi primarii; II. Preşedintele raionului, primăria municipiului şi primarul municipiului.

         Aceste organe sunt chemate să exercite conducerea operativă a treburilor publice locale. Secretarul consiliului îndeplineşte şi funcţia de secretar al organului executiv. Competenţa organelor executive este determinată de consiliul respectiv, activitatea lor fiind diversă.

  • Acestea întreprind măsuri pentru executarea legilor, decretelor Preşedintelui ţării, HG, deciziilor consiliilor în a cărui subordine fac parte;
  • gestionează veniturile la bugetul local şi stabileşte destinaţia cheltuielilor de la acest buget, ordonează virările de credite bugetare sau orice alte modificări la bugetul local şi comunică consiliului situaţia depistată;
  • O altă funcţie ţine de supravegherea, inventarierea patrimoniului  unităţii administrativ-teritoriale şi decide asupra utilizării eficiente a acestora;
  • Asigură realizarea lucrărilor publice şi de amenajare a teritoriului subordonat, asigurînd buna funcţionare a serviciilor comunale, a transportului local, a reţelilor electrice, a comerţului şi alimentaţiei publice, întreţinerea drumurilor publice;
  • Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiilor de învăţămînt, curative, de cultură, de sport şi turism.

Organele executive trebuie să contribuie la realizarea măsurilor de protecţie  socială, să ia măsuri pentru protecţia mediului înconjurător la fel şi în vederea asigurării legalităţii ordinelor de drept, combaterii criminalităţii.

Fiind organe executive ele trebuie să-şi dea  darea de seamă în faţa consiliului despre activitatea sa.