Pin It

Finanţele publice locale fac parte  integrantă din sistemul finanţelor publice naţionale şi includ:

1) bugetele raioanelor, constituite din:

  1. a) bugetul raional, care reprezintă totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare exercitării funcţiilor ce sînt în competenţa raionului conform legislaţiei şi a funcţiilor suplimentare delegate de Guvern;
  2. b) bugetele locale - bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) din componenţa raionului;

2) bugetul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, constituit din:

  1. a) bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, care reprezintă totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare exercitării funcţiilor ce sînt în competenţa unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special conform legislaţiei şi a funcţiilor suplimentare delegate de Guvern;
  2. b) bugetele locale – bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) din componenţa unităţii autonome cu statut juridic special;

          3) bugetul municipiului Bălţi, constituit din:

  1. a) bugetul municipal,  care  reprezintă  totalitatea veniturilor  şi cheltuielilor   necesare exercitării funcţiilor ce sînt în competenţa municipiului conform legislaţiei şi a funcţiilor suplimentare delegate de Guvern;
  2. b) bugetele locale – bugetele satelor (comunelor) din componenţa municipiului Bălţi;

4) bugetul municipiului Chişinău, constituit din:

  1. a) bugetul municipal, care  reprezintă  totalitatea veniturilor  şi cheltuielilor   necesare exercitării funcţiilor ce sînt în competenţa municipiului conform legislaţiei şi a funcţiilor suplimentare delegate de Guvern;
  2. b) bugetele locale – bugetele satelor (comunelor) si ale oraşelor din componenţa municipiului Chişinău;

5) fondurile extrabugetare ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Bugetul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale include bugetele instituţiilor publice finanţate, integral sau parţial, de la bugetul respectiv.