Pin It

Primăria este aparatul de lucru al primarului. Primăria se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul local.

Funcţionarii din aparatul primăriei au următoarele atribuţii:

  1. a) întocmeşte proiectele de decizii ale consiliului local şi proiectele de dispoziţii ale primarului;
  2. b) aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului;
  3. c) colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a satului (comunei), oraşului (municipiului);
  4. d) prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestor servicii, precum şi a întreprinderilor municipale create de autoritatea publică locală;
  5. e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul administrat;
  6. f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare consiliului local;
  7. g) contribuie la asigurarea executării bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului local, şi la respectarea prevederilor legale;
  8. h) întocmeşte rapoarte privind execuţia bugetului unităţii administrativ-teritoriale;
  9. i) contribuie la îndeplinirea de către secretarul consiliului local a atribuţiilor lui conform legii;
  10. j) asigură îndeplinirea, sub conducerea primarului, a atribuţiilor delegate de către stat.

(3) Primăria poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul primăriei.