Pin It

Satele (comunele) şi oraşele (municipiile) au cîte un primar şi un viceprimar, municipiile Bălţi, Bender, Comrat şi Tiraspol au cîte un primar şi 3 viceprimari, municipiul Chişinău are un primar general şi 4 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.

Oraşele cu o populaţie de peste 15.000 de locuitori, prin decizie a consiliului respectiv, pot avea 2 viceprimari. Viceprimarii satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) cu o populaţie sub 5.000 de locuitori îşi exercită, de regulă, funcţiile pe baze obşteşti.

Viceprimarii  cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local

(1) Viceprimarii sînt aleşi, la propunerea primarului, prin decizie a consiliului, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul propune consiliului o altă candidatură.

(2) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se face de către consiliul local, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor aleşi, prin decizie adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.