Pin It

Serviciile publice locale se organizează de către consiliul local, la propunerea primarului, în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi necesităţilor locale, în limita mijloacelor financiare de care dispune.

Numirea şi eliberarea din funcţie în serviciile publice locale se face de către conducătorii acestora, în condiţiile legii.

Serviciile publice locale activează în temeiul legislaţiei în vigoare şi al statutelor lor aprobate de consiliul local.