Pin It

Obiective de guvernare

  1. Creşterea autonomiei colictivitatilor locale prin transferul de noi responsabilităţi decizionale.
  2. Restructurarea APC si APL creşterea ificientii instituţionale semplificarea administrativa, creşterea transparentei in relaţia cu cetăţenii.
  3. Accesul la servicii publice. Direcţii de acţiune

l)Descentralizarea administrativa si creşterea eficienţii APL. Masuri de descentralizare in domeniul:

  1. Invatamintul preuniversitar de stat - transferul competenţilor privind organizarea si funcţionarea retelilor şcolare numirea si eliberarea din funcţie a directorilor la nivelul unităţilor de invatamint.
  2. Sanatatii publice - transfer catre localităţile locale a competenţilor privind menegmentul spitalilor.
  3. Ordinii publice - înfiinţarea politiei locale cu competente in interiorul local.
  4. Culturii - descent. Instituţiilor de cultura.
  5. Asistenţii sociale inbunatatirea si monitorizarea serviciilor sociale descentralizate.
  6. Transporturilor - descentralizarea porturilor centrale ramase in sub ordinea min.transp.
  7. Agriculturii - descentralizarea atribuţiilor direcţiilor judeţene pentru agricultura.

Serviciile deconcentrate vor păstra doar atribuţiile de control, inspecţie si monitorizare domeniului in care activează.

Patrimoniul va fi transferat in proprietatea comunilor orasilor, terenuri si clădiri aflate actualmente in administrarea unor instituţii din APC. Fa vi elaborat un proiect privid reorganizarea administrativ teritoriala a României si vor fi descorajate infientarea din noi comune si orase.

2)         Descentralizarea financiara.

Determinarea sumilor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale pe baza de formule care sa confere transparenta in alocarea acestora. Elaborarea si implimentarea reglementarilor privind criza finaciara si insolventa UAT. In legile anuale ale bugetului de stat unele anexe disticte care sa se contina estimările pentru următorii 3 ani ce se vor aloca bugetelor locale. Nivelul impozitelor si taxelor locale in funcţie de necesităţile locale si de gradul de suprtabilitate al populaţiei. Valori impozabile al clădirilor si terenurilor din localităţi raportate la valoarea de piaţa a acestora.

3)         Gestionarea resurselor umane.

Salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice cu respectarea principiului „Remuniratie egala, pentru munca egala". Formarea continua a personalului din APC si APL in vederea creşterii performanţilor profisionale.

4)         Creşterea eficienţii si a transparenţii in activitate a instituţiilor din AP.

Standartizarea procedurilor administrative prin elaborarea si implimentarea Codului administrativ. Restructurarea mecanismelor de cooperare interministeriala si stabilirea priorităţilor de politici publici. Introducera standartelor de calitate pentru serviciile publice. Simplificarea accesului la informaţie prin publicarea acesteia pe portalurile web ale instituţiilor.

5)         Proprietatea si cadastru

înscrierea corecta in cartea funciara sub aspect tehnic si juridic al proprietăţii. Elaborarea de politici privind menegmentul teritoriului.