Pin It

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ, este totalitatea autorităţilor de specialitate ale administraţiei  publice pentru satisfacerea,  sub conducerea Guvernului, a intereselor generale ale societăţii la nivelul  întregii  ţări.

SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE este constituit din:

 1. Autorităţile puterii executive cu competenţe generale, (Guvernul, Seful statului, în măsura în care ele exercită funcţii administrative, de rînd cu cele publice).
 2. Organele administraţiei  publice centrale de specialitate, care activează sub conducerea puterii executive ( administraţia ministerială  şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale organizate  în subordonarea Guvernului şi conduse de el).

Autorităţile puterii executive cu competenţe generale- alcătuiesc  I grup de autorităţi al APC, cu competenţă generală, care mai este numită - Executivul central

Se cunosc 2 forme  ale executivului:

 • Executivul Monocratic- funcţia executivă este deţinută de o singură entitate statală.

(împărat, preşedinte, directorat, Consiliul federal Elveţian). Monocraţia- presupune un rol deosebit

în realizarea puterii executive a şefului statului  (preşedintele).   Ex: SUA.

 • Executivul Dualist- funcţia executivă este deţinută de 2 entităţi statale şi anume:
 • un organ unipersonal (Şeful statului)
 • un organ colegial ( Guvernul cu prim-ministrul, ca şef al executivului)

 Aceste organe au atribuţii distincte, pe care le  exercită în mod relativ autonom. Acest  executiv mai este  numit - Bicefal şi este caracteristic regimurilor parlamentare.

 

 • Organele administraţiei  publice centrale de specialitate -  alcătuiesc  al II-lea  grup de autorităţi al APC.

Ele exercită  atribuţii într-un anumit domeniu, ramură de activitate;

Constituie o parte componentă a aparatului de stat  şi sînt abilitate cu dreptul de a efectua în numele statului o activitate: economică, social-culturală, politico-administrativă;

Autorităţile  administraţiei  publice centrale de specialitate sînt în exclusivitate autorităţi ale administraţiei de stat.

Principalul organ al administraţiei  publice centrale de specialitate este -  Ministerul,organ central de specialitate, creat pentru a pune în aplicare politica guvernului.

 • Alte organe ale APC
 • Agenţii;
 • Servicii;
 • Birouiri;
 • Centre;
 • Camere;
 • Inspectorate şi altele.

Acestea la rîndul lor se împart în subdiviziuni: Direcţii;  Secţii;  Sectoare.

Subdiviziunile sînt responsabile de anumite sfere concrete de activitate din cadrul lor.

 

Misiunile comune ale autorităţilor administraţiei centrale de specialitate:

Elaborarea politicii de stat în domeniu,  reflectate în Concepţii, Strategii de dezvoltare;

Organizarea realizării politicii de stat, care  se conţine în legi, acte normative în domeniu de activitate;

Asigurarea organizatorică, normativă, tehnico-materială şi prestarea serviciilor către populaţie sau organizaţii, instituţii. 

Concluzie:

Sistemul administraţiei publice centrale constă din: Instituţia  Şefului statului şi instituţia Guvernului ca autorităţi executive centrale, care au atît funcţii politice cît şi funcţii  administrative; Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate care activează sub conducerea puterii executive.