Pin It

Instituirea funcţiilor publice are loc în temeiul actelor Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi ale altor autorităţi publice, emise în limitele competenţei lor, stabilite de Constituţie şi de alte legi. Funcţiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate publică în parte de către persoana sau organul care are competenţa legală de numire în funcţie în baza activităţilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică.

Pentru aceasta autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi organele din subordinea acestora, autorităţile administraţiei publice locale îndeplinesc formularul-tip al statului de personal în conformitate cu “Metodologia cu privire la completarea şi avizarea statului de personal” aprobate prin HG 201 din 11.03.2009  şi îl înaintează spre avizare Guvernului.

Conform prevederilor Legii nr. 158  din  04.07.2008 “Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, fiecare categorie de funcţii publice se împarte în grupuri, specificate în Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat de Parlament.  Este de accentuat faptul că la momentul actual, Clasificatorul unic al funcţiilor publice este aprobat prin Hotărîrea Guvernilui nr. 151 din 23.02.2001 dar nu de Parlament şi cuprinde totalitatea funcţiilor publice, raportate la una din următoarele grupe:

Cod 01. Funcţiile publice din autorităţile publice centrale şi de specialitate şi raportarea lor la grade de calificare

    01.01.  Funcţiile publice de rangul întîi

    01.02.  Funcţiile publice de rangul doi

    01.03.  Funcţiile publice de rangul trei

Cod 02. Funcţiile publice din autorităţile publice locale şi unităţile teritoriale autonome cu statut special şi raportarea lor la grade de calificare

    02.02.  Funcţiile publice de rangul doi

    02.03.  Funcţiile publice de rangul trei