Pin It

Conform prevederilor Legii, calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decît cea în care a fost numit. Totodată el poate cumula, în cadrul autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, atribuţiile funcţiei sale cu atribuţiile funcţiei publice temporar vacante, fapt confirmat prin actul administrativ al conducătorului.

Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie şi de reprezentare a statului în societăţile economice. Modul de cumulare a acestor activităţi cu funcţia publică a fost stabilită prin HG 109 din 02.02.1999 “Cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice”, iar începind cu 12.11.2010 prin HG 1053 din 11.11.2010“Cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale”.

Funcţionarul public nu poate fi mandatar al unor terţe persoane în autoritatea publică în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.  De asemenea el nu poate exercita o funcţie publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe sau a unei rude prin afinitate în cadrul aceleiaşi autorităţi publice. Funcţionarul public antrenat în una din activităţile incompatibile este avertizat de către conducătorul autorităţii publice să abandoneze activitatea. Dacă, după expirarea unei luni de la data primirii avertismentului, funcţionarul public nu abandonează activitatea, el este destituit din funcţia publică.

Persoanele vor întreprinde acţiuni în vederea încetării raporturilor ierarhice nemijlocite în termen de 2 luni. În cazul în care aceste condiţii nu se respectă, funcţionarul public se transferă într-o funcţie care ar exclude o astfel de subordonare, iar dacă transferul nu este posibil, acesta este eliberat din funcţia publică deţinută.