Pin It

Pentru funcţionarul public debutant -persoana care exercită o funcţie publică pentru prima dată, se stabileşte perioada de probă, care are drept scop verificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale în îndeplinirea funcţiei publice, formarea practică a funcţionarilor publici debutanţi, precum şi cunoaşterea de către aceştia a specificului şi exigenţelor administraţiei publice. Funcţionarilor publici de conducere de nivel superior nu li se stabileşte perioadă de probă. Durata perioadei de probă este de 6 luni.

Procedura de organizare a perioadei de probă, de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant, drepturile şi obligaţiile lui specifice sunt aprobate de Guvern prin HG nr.201 din 11.03.2009. La expirarea perioadei de probă, funcţionarul public debutant este confirmat în funcţia publică dacă a obţinut la evaluarea activităţii profesionale cel puţin calificativul „satisfăcător” sau este eliberat din funcţia publică dacă a obţinut la evaluarea activităţii profesionale calificativul „nesatisfăcător”. În cazul confirmării în funcţie perioada de probă se ia în considerare la calculul vechimii în serviciul public.

            În termende 10 zile de la confirmarea în funcţia publică, în prezenţa conducătorului autorităţii publice şi în faîa simbolurilor de stat, funcţionarul public depune jurămîntul.