Pin It

Modificarea raporturilor de serviciu se face atăt în interesul serviciului cît şi la cererea funcţionarului public. Modificarea raporturilor de serviciu ale tuturor funcţionarilor publici are loc prin avansare sau retrogradare în trepte de salarizare, detaşare, transfer în interesul serviciului, iar   ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie şi prin promovare în funcţie şi interimatul unei funcţii publice de conducere.

Promovarea funcţionarului public într-o funcţie publică superioară se face în bază de merit şi se efectuează de autoritatea publică în care funcţia publică respectivă este vacantă.  Poate fi promovat într-o funcţie publică superioară funcţionarul public care a obţinut în urma evaluării performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultimele 2 evaluări sau calificativul „bine” la ultimele 3 evaluări şi în cazul cînd sînt mai multe candidaturi selecţia se face pe bază de concurs.

Transferul, ca modalitate a modificării raporturilor de serviciu, are loc între autorităţile publice sau între subdiviziunile interioare ale aceleiaşi autorităţi publice. Transferul între autorităţile publice se dispune de către conducătorul autorităţii publice, la solicitarea autorităţii publice în interesul căreia se efectuează transferul, cu înştiinţarea Guvernului.

În cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate, funcţionarul public transferat are dreptul la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport şi la un concediu suplimentar plătit de 7 zile calendaristice. Transferul în interesul serviciului se face într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public sau la cererea funcţionarului public şi într-o funcţie publică de nivel inferior.

 Exercitarea temporară a unei funcţii publice de conducere se realizează prin asigurarea interimatului de către funcţionarul public care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii publice şi nu are sancţiuni disciplinare nestinse în condiţiile prezentei legi. Numirea în funcţia publică vacantă se aplică de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie pe o perioadă de cel mult 6 luni pe an, cu înştiinţarea Guvernului. Această perioadă poate fi prelungită cu cel mult 6 luni, cu înştiinţarea Guvernului, dacă autoritatea publică a organizat concurs şi funcţia publică nu a fost ocupată, în condiţiile legii.