Pin It

Raporturile de serviciu încetează în următoarele cazuri: în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, eliberare din funcţie, destituire,demisie.

Încetarea raporturilor de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor sînt stabilite în Lege şi se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea sau aducerea la cunoştinţa autorităţii publice a cazului respectiv, prin actul administrativ al persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie. Actul administrativ prin care s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor se comunică Guvernului în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea lui.

Eliberarea şi demiterea din funcţia publică se face de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie, printr-un act administrativ, care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, însă anterior datei eliberării din funcţia publică.

În cazul eliberării din funcţie, autoritatea publică este obligată să acorde funcţionarilor publici un preaviz cu o durată de 30 de zile calendaristice în unele cazuri stabilite de Lege, iar în alte cazuri – de 15 zile calendaristice. În perioada de preaviz, autoritatea în cauză asigură reducerea programului de muncă, cu pînă la 2 ore zilnic, fără reducerea salariului cuvenit.

Funcţionarul public poate înceta raporturile de serviciu prin demisie comunicată în scris persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie. Demisia nu va fi motivată şi va produce efecte după 14 zile calendaristice de la comunicare. Cu acordul părţilor, demisia poate fi acceptată la data solicitată de către funcţionarul public, dar nu mai tîrziu de termenul indicat mai sus.

În cazul demisiei funcţionarului public în legătură cu pensionarea, stabilirea gradului de invaliditate, concediul pentru îngrijirea copilului, înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, trecerea cu traiul în altă localitate, îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani (a copilului invalid pînă la vîrsta de 16 ani), alegerea în funcţie electivă, autoritatea publică este obligată să accepte demisia în termenul indicat în cerere în limita perioadei de 14 zile calendaristice.