Pin It

Prima dintre functiile institutiei prezidentiale il abiliteaza pe Presedintele Republicii Moldova sa reprezinte statul in relatiile cu alte state sau organisme internationale.

Cea de a doua functie ii confera Presedintelui calitatea de garant al independentei nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii.

 Cea de a treia functie a sefului statului este de a veghea respectarea Constitutiei si buna functionare a autoritatilor publice. Exercitarea acestei functii presupune, in primul rind, obligatia Presedintelui de a respecta Constitutia si, in al doilea rind, de a veghea, in conditii strict limitate de Constitutie, celelalte autoritati publice, iar in caz de necesitate de a lua masuri legale pentru respectarea Constitutiei.

Presedintele republicii, in calitate de sef al statului, reprezinta tara in afacerile externe si simbolizeaza unitatea ei. Acestea, indiscutabil, consti¬tuie functiile lui de baza. Dar rnai are un sir de atributii. Astfel, Presedintele republicii:

Care sînt atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova ?

  • Convocarea Parlamentului
  • Preşedintele Republicii Moldova are dreptul la iniţiativă legislativă (articolul 73 din Constituţie).
  • Mesaje Parlamentului:
  • Dizolvarea Parlamentului
  • Atribuţii în domeniul politicii externe
  • Atribuţii în domeniul apărării
  • Numirea judecătorilor

Alte atribuţii Preşedintele Republicii Moldova îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;
b) acordă grade militare supreme prevăzute de lege;
c) soluţionează problemele cetăţeniei Republicii Moldova şi acordă azil politic;
d) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
e) acordă graţiere individuală;
f) poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa asupra problemelor de interes naţional;
g) acordă ranguri diplomatice;
h) conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorii şi altor categorii de funcţionari, în condiţiile legii;
i) suspendează actele Guvernului, ce contravin legislaţiei, pînă la adoptarea hotărîrii definitive a Curţii Constituţionale;
j) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege (articolul 88 din Constituţie).