Pin It

Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului, exercită conducerea generală a administraţiei publice şi este responsabil în faţa Parlamentului.

Relaţiile dintre Guvern şi Preşedintele Republicii Moldova se reglementează de Constituţia Republicii Moldova.

În exercitarea atribuţiilor, se conduce de programul său de activitate, acceptat de Parlament.

Principiile de bază ale activităţii Guvernului

    În activitatea sa Guvernul:

  • se călăuzeşte de Constituţie (Legea Fundamentală a Republicii), de celelalte legi ale Republicii Moldova, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
  • porneşte de la principiile democraţiei, legalităţii şi utilităţii sociale<
  • asigură colegialitatea şi răspunderea personală a  membrilor Guvernului în procesul elaborării, adoptării şi realizării hotărîrilor<
  • asigură transparenţa în procesul elaborării şi adoptării hotărîrilor, dispoziţiilor şi ordonanţelor;
  • asigură exercitarea principiilor ştiinţifice de administrare, ţine seama de experienţa mondială în sfera construcţiei de stat şi o aplică.

In teoria si practica administratiei publice obiectivul major al unei guvernari bune este o societate bine formata in baza premiselor respective, un stat bazat pe un aparat puternic si un sector public bine dezvoltat, protejat sanatos.

 

 

 

 0 GUVERNARE BUNĂ ESTE:

-         Orientata spre cetăţeni

-         Democratică in esenţa

-Bazata pe lege

-         Participativa

-         Transparentă

-         Responsabilă

-         Eficientă, Echitabilă

Obiectivul grijii politice este omul.

Orice activitate e bazată pe principii democratice,

Arta de a guverna e ştiinţa de a ne adapta naturii poporului.

Toţi să participe şi, în primul rînd, cetăţenii.

Activitatea ei să fie dară şi uşor înţeleasă.

 Să purtăm răspundere de ceea ce facem.

Să fie economicoasă (raportul dintre rezultatele obţinute şi totalul cheltuielilor).

 Guvernarea să se întemeieze pe dreptate.

         

 

Rolul Guvernului deriva din natura sa de a fi o a doua componenta al puterii executive in Republica Moldova. El este circumscris votului de incredere al Paramentului si se supune imperativului de guvernare.

Aceste prevederi constitutionale consfintesc rolul Guvernului ca factor politic in realizarea politicii interne si externe a tarii si ca autoritate publica central a administratiei, cu competenta materiala generala.

Cind se spune ca guvernul exercita conducerea generala a administratiei publice se are in vedere ca el Guvernul infaptuieste acst lucru coordonind activitatile multiple si variate ale organelor administrative de specialitate central si locale. Guvernul asigura executarea legilor si a tuturor dispozitiilor legale adoptate in vederea aplicarii lor.

Pot fi evidentiate cinci sarcini fundamentale ce constituie esenta misiunii Guvernului si fara de care este imposibil de a realiza o dezvoltare durabila, de care sa beneficieze toti, si anume:

-        crearea unui cadru bazat pe legalitate;

-        promovarea unei politici care sa nu produca „distorsiuni" si care sa includa stabilitatea macroeconomica;

-        realizarea investitiilor in serviciile sociale si infrastructura de baza;

-        protectia categoriilor de populatie social-vulnerabila;

protectia mediului inconjurator;