Pin It

   Dispozitiile art 120 din Constit enumera principiul deconcentrarii serviciilor publice dupa principiul descentralizarii si al autonomiei locale, ceea ce evidentiaza ca serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si al celorlalte organe ale admin publice centrale sunt legate structural si organic de admin statului dnu de autoritatile admin publice locale.

   Potrivit Legii-cadru a descentralizarii, deconcentrarea este definita ca fiind redistribuirea de competente admin. si financiare de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale admin. publice centrale catre propriile structuri de specialitate din teritoriu.

   Titularul respectivelor atributii este ministerul, deoarece activitatile pe care acesta le exercita reprezinta atributul statului, ele exprimand un interes nacional general la care acesta nu poate renunta. Rolul serviciilor deconcentrate este tocmai acela de a asigura strategia Guv intr.-un domeniu sau altul de activitate, prin realizarea atributiilor specifice ce apartin unor ministere la nivel local.

  In cazul deconcentrarii, serviciile publice organizate pe plan local raman parte integrante a sistemului ierarhiei centrale. Deciziile legate de competente aceptor servicii publice sunt luate sub puterea ierarhica a autoritatii centralesunt legate structural si organic de admin. statului, nu de autoritatile admin. publice locale.

   Potrivit Legii-cadru a descentralizarii, deconcentrarea este definita ca fiind redistribuirea de competente admin. si fin de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale admin. publice centrale catre propriile structuri de specialitate din teritoriu.

  Titularul respectivelor atributii este ministerul, deoarece activitatile pe care acesta le exercita reprezinta atributul statului, ele exprimand un interes nacional general la care acesta nu poate renunta. Rolul serviciilor deconcentrate este tocmai acela de a asigura strategia Guv intr.-un domeniu sau altul de activitate, prin realizarea atributiilor specifice ce apartin unor ministere la nivel local.

   In cazul deconcentrarii, serviciile publice organizate pe plan local raman parte integrante a sistemului ierarhiei centrale. Deciziile date in competente aceptor servicii publice sunt luat sub puterea ierarhica a autoritatii centrale. Autoritatea centrala poate sa dea serviciului deconcentrat ordince si instructiuni cu privire la deciziile pe care sa le ia, avand dreptul de control asupra actelor emise de acesta.

  Principiul deconcentrarii serviciilor publice poate fi sistematizat in urmatoarele

  • din punct de vedere organizatoric, aceste servicii sunt incorporate organic in structura ministerelor, deci in admin. statului, ele desfasurandu-si activitatea nu la centreu, ci intr.-ounitate admin.-teritoriala, adica ,,deconcentrat’’
  • baza materiala si financiara se asigura prin ministerul de resort, iar personalul acestora se incadreaza in numarul maxim de postura aprobat ministerului;
  • conducatorii serviciilor publice deconcentrate sunt numiti si eliberati din functie de catre ministri;
  • actele emite de conducatorii serviciilor publice deconcentrae pot fi controlate si anulate numai de catre ministril carora lise subordoneaza, in cadrul controlului ierarhic, nici prefectul, nici autoritatile admin. publice locale neavand aceasta competente.

  Deconcentrarea nu poate fi confundata cu descentralizarea, deoarece fiecare dintre ele au continuturi distincte, desi ambele sunt specifice statului de drept. Astfel, in timp ce deconcentrarea are in vedere serv publice ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale admin. publice centrale organizate in unitatile admin.-teritoriale, descentralizarea presupune, asa cum s-a aratat, rezolvarea problemelor locale de catre autoritati alese de colectivitatile locale, care nu se subordoneaza ierarhic autoritatilor centrale si ale caror acte nu pot fi anulate decat de catre autoritati din sfera puterii judecatoresti.

   Deconcenetrarea constituie un regmi juridic admin. care se situeaza intre centralizarea admin. si descentralizarea admin., fiind o centralizare atenuata sau o slaba descentralizare. Ceea ce o aproprie de centralizare este faptul ca titularii serv deconcentrate organizate in plan local nu sunt alesi de colectivitatile locale., ci sunt numiti de la centru. Ceea ce o aproprie de descentralizare este faptul ca titularii aceptor servicii, desi numiti de la centru, au competente sa rezolve ei problemele locale, fara sa le inainteze, in acest stop, sefului ierarhic, ramanand insa supusi controlului acestuia si obligati sa se conformeze actelor superiorului lor.