Pin It

Ca si principiul eligibilitatii autoritatilor admin. publice locale, principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problememlor locale de interes deosebit, nici principiul legalitatii nu este formulat in mod expres de dispozitiile art 120 din Constit. Pornind insa, de la dispozitiile art1  alin1 din Constit, potrivit carora in Romania, resectarea Constit, a suprematiei sale si a leglor este obligatorie, rezulta ca principiul legalitatii este un principiu constit, aplicabil in toate domeniile de activitate, fiind obligatoriu atat pentru autoritatile si institutiile publice, pentru celelalte persoane juridice de drept public si privat, cat si pentru cetateni.

    Aplicat la admin. publica locala, acest principiu imbraca toate aspectele organizatorice si functionale prin care se infap[tuieste admin. publica in unitatile admin.-terit. Principiul legalizatii impune consacrarea numai prin norma cu putere de lege a structurilor organizatorice care au calitatea de autoritati ale admin. publice locale. De asemenea, tot prin lege se stabilesc componenta si constituirea lor, atributiile, functionarea si activitatea acestora, respectiv actele pe care le adopta, relatiile cu alte autoritati publice sau cu alte structuri organizatorice din tara si strainatate.

    De asemenea, potrivit acestui principiu, autoritatile admin. publice locale nu pot avea decat competentele si atributiile care le sunt conferite prin lege, autoextinderea lor prin invocarea autonomiei locale situando-se in afara continutului principiului legalitatii.

  Garantarea respectarii acestui principiu este asigurata prin consacrarea la nivel de lege a raspunderii juridice si aplicarea de sanctiin publice locale si/sau functionarilor publici, atunci cand conduita si actiunile lor nesocotesc normele imperative sttuate prin Constit si legi.