Pin It

   Acest principiu isi are esenta in dispozitiile art2 alin 1 din Constit, care statueaza ca suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice si corecte, precum si prin referendum.

   Legea recunoaste posibilitatea de consultare a locuitorilor prin referéndum, dispunand prin art22 obligativitatea organizarii acestuia ori de cate ori se pune problema modificarii limitelor teritoriale ale comunelor, oraselor si judetelor.

   De asemenea, institutia referendumului mai este prevazuta de Legea admin. publice locale si ca modalitate de dizolvare a consiliului local sau a consiliului judetean, precum si pentru incetarea, inainte de termen, a mandatului de primar, atunci cand acesta nesocoteste interesele generale ale colectivitatii locale sau nu exercita atributiile care ii revin potrivit legii.

   Procedura de organizare si desfasurare a referendumului atat a celui nacional cat si a celui local este prevazuta de Legea nr3/2000. Potrivit acestei legi, problemele de interes deosebit din unitatile admin-teritoriale pot fi supuse aprobarii locuitorlor prin referendum local.

   Referendumul local se poate organiza in toate satele si localitatile componente ale comunei sau orasului ori numai in unele dintre acestea. In cazul referendumului la nivel judetean, acesta se poate desfasura in toate comunele si orasele din judet ori numai in unele dintre acestea, care sunt direct interesate.

   Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor  teritoriale ale comunelor, oraselor si judetelor se inainteaza Parl spre adoptatre numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile admin.-terit respcetive, prin referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie.

   Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiile locale sau judeten, dupa caz, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.

   Cetatenii sunt chemati sa se pronunte ,,DA’’ sau ,,NU’’ asupra problemei supuse referendumului, decizand cau majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unitatii admin-terit respective.

  In final, trebuie sa subliniem ca Legea admin. publice locale precizeaza in mod expres ca aplicarea celor sase principii pe baza carora se organizeaza si functioneaza admin. publica locala nu poate aduce atingere caracterului de stat nacional, unitar si indivizibil al Romaniei.