Pin It

Societatea informaţională este un concept care descrie cea mai recentă etapă

din istoria socială. În decursul secolului 20 cele mai multe ţări dezvoltate au pătruns în această etapă a societăţii informaţionale urmând ca peste câteva decenii, majoritatea populaţiei lumii să locuiască şi să muncească într-o societate informaţională globală.

Deşi conceptul a apărut odată cu noua formare socială, a câştigat recunoaştere şi acceptare doar începând cu anul 1980 perioadă în care concurau încercările de a întemeia „proto-concepte”  care să denote noua paradigmă ce se ivea în acea perioadă. Dar de-atunci s-a dus o luptă împotriva tendinţei de a folosi termenul de societate informaţională doar în contextul tehnologiei informatice.

Cuvinte cheie:

Societatea informaţională – O nouă formă de existenţă socială în care arhivarea, producţia, procesul  tehnologic  etc  a  informaţiilor  în  reţea joacă un  rol important.

Studii privind societatea informaţională – Un domeniul al ştiinţei apărut în

1990 în vederea studiului sistematic al aspectelor legate de societatea informaţională şi transformarea ei într-o materie de studiu.

Informatica  socială  –  Un  domeniu  de  cercetare care explorează nivelele societăţii informaţionale şi problemele sociale care aparţin de telecomunicaţii şi informatică.

 

  1. Etimologia societăţii informaţionale

Conceptul de societate informaţională, după cum este folosit în zilele noastre a

apărut în anii 60 în Ştiinţele sociale –Japonia, datorită cercetătorului japonez Yomeji Masuda. Au fost şi alţi autori care au luat parte la această competiţie de a fi promotorii acestui concept însă în Japonia s-a întocmit pentru prima dată un dicţionar sistematic vizând  conceptul de societate informaţională. Între anii 1950-1980 au apărut zeci  de termeni  cu  diferite  abordări (societate post  industrială –  concept  contestat că ar fi contradictoriu şi  vag)  iar prin 1980  s-a conturat un  nou  concept  care să includă şi societatea şi informatica.

Datorită schimbărilor sociale ce au avut loc în a doua jumătate a secolului XX acest concept a rămas pe poziţie  având totuşi de înfruntat   o mulţime  de provocări datorită sferei politice şi a limbajului mediatic.

 

  1. Societatea informaţională versus Societatea cunoaşterii

Practica Uniunii Europene prin transpunerea complexului hardware - software -

internet, a extins acest complex pentru a include toate instrumentele de informatică. Cu

 

această interpretare restrictivă a conceptului de "societate informaţională", care se află departe  de sensul original, ar fi corect să spunem că, de fapt, tocmai am pierdut esenţa acestui concept. N-ar trebui să cautăm adevăratele dimensiuni ale societăţii informaţionale în cadrul telecomunicaţiilor sau informaticii, ci mai degrabă în domeniul educaţiei, ştiinţei, inovării, economiei, conţinutului şi culturii.

Unii spun că societatea informaţională este una dintre componentele societăţii a cunoaşterii, şi  nu  este  deloc surprinzător, deoarece informaţia reprezintă un  element constitutiv  al cunoaşterii. Alţii  sunt  de  părere că societatea cunoaşterii va  lua locul societăţii informaţionale, acesta fiind un concept învechit. Astfel  conceptul este folosit din ce în ce mai puţin urmând ca societatea cunoaşterii să-i ia treptat locul.