Pin It

Nu există un consens în literatura de specialitate în ceea ce priveşte momentul în

care ţările individuale „au intrat” în această societatea informaţională şi ce variabile ar trebui examinate. Puţini cărturari iau o poziţie clară cu privire la această întrebare şi chiar dacă o fac, o fac foarte rar. Alvin Toffler şi John Naisbitt insistă că, pentru Statele Unite

„punctul de intrare” în societatea informaţională a fost la sfârşitul anilor 1950. Alţii sunt

de părere că sfârşitul anilor 1960.

Fireşte, după ce cerinţele de dominanţă au fost îndeplinite, ţările dezvoltate ale lumii au devenit treptat "societăţi informaţionale" iar dezvoltarea lor a continuat, dar cu noi indicatori; de exemplu, numărul de posturi telefonice era atunci cea mai bună măsură de interconectare, în timp ce astăzi indicatorii de bază pentru acest lucru sunt telefonia mobile şi internetul.

Există estimări cu privire la naşterea unei societăţii informaţionale globale: punctul culminant, în acest caz, ar fi în jurul anilor 2018-2020. Eeste cert faptul că ţările care au suferit sau sunt în curs de schimbări semnificative  după ce a atins starea de societatea informaţională au fost şi sunt capabile de a-şi îmbunătăţi considerabil indicatorii lor şi acest lucru iar această stare avansată ar putea fi  numită în viitor o societate informaţională deja dezvoltată rata de influenţă fiind în jurul a 66-75% comparative cu 50%.