Pin It

Literatura veche de specialitate privind această societate informaţională scrisă de

japonezul Tadao Umesao, canadianul Marshall Mc Luhan şi americanul Alvin Toffler au preluat această abordare atunci când au studiat societatea informaţională, cu scopul de a formula un sistem coerent.

Abordarea din perspectiva teoriei civilizaţiei preia întreaga disciplină a istoriei sociale prezentând societatea informaţională ca un produs final al procesului intelectual şi nu ca subiectul ei efectiv.

Contextul teoriei dezvoltării – nivel meso

Manuel Castells reuşeşte să depăşească raţionamentul tradiţional oferind o bază

compactă pe mai multe nivele creând legătură între economic, politic şi teoria culturală.

Zeci de fenomene noi şi fundamentale pot fi găsite în această teorie la nivel meso, caracteristica lor comună  fiind  că acestea funcţionează  toate la un  nivel  extrem  de abstract atunci când se discută probleme de transformare în subsistemele  sociale individuale, economia de reţea, noi fenomene sociale şi comunitare, evoluţia erei digitale, caracteristici ale noilor mijloace mass-media şi mediul,  modelul  de putere şi de comunicare a noii ordini mondiale, evoluţia cyber ştiinţei.

Aceste  probleme  sunt  legate de  diverse  grupuri "problemă", există  probleme legate de  inegalităţile de informare, cel  mai  adesea discutate în  formă de  analiză a decalajului digital; întrebări referitoare la cultura informaţiei, care abordează discipline importante, de la pedagogie la psihologie, există interpretarea multidisciplinară privind procesele de informaţie dintre cetăţeni şi autorităţi; precum şi aspectele juridice şi legale generate de producţia şi consumul de bunuri intelectuale.

Practică şi reflecţie – nivel micro

Aspectul practic al acestui nivel se revelează în forma sa cea mai pură acolo unde

intervenţia directă este o condiţie necesară pentru a găsirea unor informaţii noi. În cazul agenţilor economici, aceasta înseamnă dezvoltarea de produse şi inovare. În sfera publică, apare ca strategia de informaţii, un plan politic de informaţii, ca o nouă practică de control social şi economic concentrându-se pe aspectele legate de societatea informaţională. Strategii de informare, cum  sunt    programe care vizează  construirea societăţii informaţionale, au adăugat o serie de ştiinţe contextuale în arsenalul lor, şi ca un rezultat al acestei libertăţi a informaţiilor şi a confidenţialităţii, acestea au câştigat o importanţă mai mare decât înainte.