Pin It

După Alistair Duff  privim  societatea informaţională ca fiind „clasică”  faţă de

societatea informaţională iar informatica socială ca fiind domeniul ştiinţific unde au loc

experimentele la nivel meso şi micro.

Unele cuvinte precum (computerul şi societatea, impactul social asupra calculatoarelor, problemele informaticii şi analiza socială a informaticii) sunt expresii care au devenit din ce în ce mai folosite pentru a defini acest domeniu atât de cunoscut. Rob Kling susţine că informatica socială a fost acceptată de comunitatea ştiinţifică ca termen reprezentativ printre termenii prezentaţi anterior încă din 1996, însă nu toţi sunt de  acord  cu  această  accepţiune.  Comunitatea  profesională  acceptă  acest  concept

„informatica    socială”    ca    fiind    un    termen    complementar    pentru   „societatea informaţională”.  Însă până se va clarifica care este denumirea potrivită considerăm că acest concept „informatica socială” este cel mai potrivit pentru cursurile din învăţământul superior. Rezultatul  care se  aşteaptă în  urma acestor cursuri este  ca studenţii  să se deprindă cu un anume fel de gândire şi să dobândească abilităţi care să îi ajute să-şi găsească calea în această junglă a provocărilor a multiplelor teme prezentate.