Pin It

Societatea în curs de dezvoltare este caracterizată ca societatea informaţională sau societatea bazată pe cunoaştere. În plus, deoarece societatea de tip reţea se bazează pe reţele, iar reţelele comunicare transced graniţele, societatea de tip reţea este globală, se bazează pe reţelele globale. Deci, aceasta fiind omniprezentă pe întreaga planetă, transformările se  extind la fiecare ţară din lume, aşa cum este difuzată de către puterea încorporată în reţelele globale de capital, bunuri, servicii, forţă de muncă, comunicare, informare, ştiinţă şi tehnologie. Deci, ceea ce numim globalizare este un alt mod de a se referi la societate de tip reţea.

Economia tip reţea (cunoscut la un moment dat ca "noua economie") este o formă nouă, eficientă de organizare a producţiei, distribuţiei, precum şi de conducere, care este o sursă a creşterii substanţiale a ratei de creştere a productivităţii în Statele Unite, precum şi în alte economii care au adoptat aceste noi forme de organizare economică.

Societatea tip reţea este, de asemenea, manifestă în transformarea sociabilităţii. Cu toate acestea, ceea ce observăm nu este dispariţia comunicării faţă - în - faţă sau izolarea tot mai mare a oamenilor din cauza calculatoarelor. Noile forme de comunicare fără fir, de la telefon mobil comunicaţii de voce pentru SMS-uri, WiFi şi WiMax, sporesc substanţial sociabilitatea, în special pentru grupurile mai tinere ale populaţiei. Societatea de tip reţea este o societate hipersocială nu o societate de izolare.

Sistemul de comunicare este definit de trei tendinţe majore:

Comunicarea este în mare parte organizată în jurul valorii de conglomerate de afaceri mass-media, globale şi locale, în acelaşi timp, şi care includ televiziune, radio, presa scrisă, producţia audiovizuală, editarea de  carte, muzică  şi  de  înregistrare de distribuţie, precum  şi  asupra firmelor  comerciale on-line.  Aceste  conglomerate sunt legate de organizaţiile mass-media din întreaga lume, sub diferite forme de parteneriat, existând o concurenţă acerbă între ele. Comunicarea este  atât globală, cât şi  locală, generică şi personalizată, în funcţie de pieţe şi de produse.

Sistemul de comunicare este din ce în ce mai digitalizat, şi, treptat devine interactiv. Comunicarea digitală devine mai puţin organizată la nivel central, dar absoarbe in logica sa o cotă tot mai mare de comunicare socială.

Pe măsură ce societatea tip reţea şi noile tehnologii de comunicare se extind, există o explozie de reţele orizontale de comunicare, independente de afacerea de media şi guverne, care permit apariţia a ceea se numeşte auto - comunicarea de masă dirijată. Este comunicarea de masă, deoarece este difuzată prin Internet, astfel încât aceasta se extinde pe întreaga planetă. Explozia de bloguri, vlogs, podding, de streaming şi alte forme de tehnici de comunicare interactivă, stabileşte un nou sistem de reţele de comunicaţii globale, orizontale, care, pentru prima dată în istorie, permite oamenilor să comunice unii cu ceilalţi, fără a trece prin canalele stabilite de către instituţiile societăţii pentru comunicare socializată. Astfel,  societatea tip reţea constituie o comunicare socializată dincolo de sistemul mass-media care a caracterizat societatea industrială.