Pin It

Implementarea completă a reţelelor de bandă largă şi comunicaţii digitale, cu sau fără fir, este cu siguranţă un factor de condiţionare pentru afaceri pentru a lucra la modelul  întreprinderilor de reţea sau pentru învăţământ virtual, pentru a încuraja învăţarea pe tot parcursul vieţii, un atu major în cunoaştere pe baza organizării sociale a societăţii. Infrastructura tehnologică europeană s-a îmbunătăţit considerabil, dar efectele asupra productivităţii, învăţării, pe creativităţii, au fost foarte limitate. Acest  lucru se datorează faptului că acţionează asupra potenţialului de dezvoltare specific societăţii de tip reţea care necesită o combinaţie de iniţiative în tehnologie, afaceri, educaţie, cultură, reforma de restructurare spaţială, dezvoltarea infrastructurii, schimbare organizaţională, şi instituţională.

  • Sectorul public este în prezent actorul decisiv pentru a dezvolta şi a modela societatea tip reţea. Inovatorii individuali, comunităţile culturale, şi întreprinderile şi-au adus aportul la inventarea unei societăţi noi şi difuzarea acesteia peste tot în lume. Modelarea şi conducerea acestei societăţi este, aşa cum a fost întotdeauna cazul în alte societăţi, în mâinile sectorului public, indiferent de discursurile ideologice care ascund această realitate. Şi totuşi, sectorul public este sfera societăţii unde noile tehnologii de comunicare sunt cel mai puţin difuzate şi unde obstacolele organizatorice pentru inovarea şi crearea de reţele sunt mai pronunţate. Astfel, reforma sectorului public porunceşte orice altceva în  procesul de modelare a societăţii tip reţea. Aceasta include difuzarea de e

- guvernare; e - sănătate, e - learning, e - securitate, precum şi un sistem de reglementare dinamică a industriei de comunicare, adaptarea acestuia la valorile şi nevoile societăţii. Toate  aceste transformări necesită difuzarea de  networking  interactiv, pe  mai  multe nivele ca formă de organizare a sectorului public. Acest lucru este echivalent cu reforma statului.

  • Dezvoltarea globală este acum în mare măsură o funcţie care să permită ţărilor şi oamenii lor de a funcţiona productiv în economia globală şi societate tip reţea. Acest lucru presupune difuzarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii din întreaga lume, astfel încât reţelele existe peste tot. Dar este, de asemenea, implică producerea resurselor umane necesare pentru a opera acest sistem, şi distribuţia capacităţii de a genera cunoaştere şi gestionare a informaţiilor. Noul model, informaţional de dezvoltare redefineşte starea de creştere împărtăşit din lume.
  • Creativitatea şi inovaţia sunt factori cheie de schimbare socială în societatea noastră, de fapt, în toate societăţile. Într-o lume a reţelelor digitale, procesul de creativitate interactivă este contrazisă de legislaţia drepturilor de proprietate moştenite din epoca industrială. Cu atât mai mult, la nivel global, drepturile de proprietate intelectuală a devenit problema cheie pentru ultimii sosiţi în competiţia globală. Acordurile internaţionale privind redefinirea drepturilor de proprietate intelectuală, începând cu o practică bine înrădăcinată a software-ului open source, este o necesitate pentru încurajarea creaţiei şi inovaţiei.