Pin It

Utilizarea TIC pentru a îmbunătăţi eficienţa guvernului este un element esenţial

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi pentru creşterea competitivităţii firmelor locale pe  piaţa internaţională. Se  pune  întrebarea cum  se  împărtăşesc infrastructuri, tehnologii, date, informaţii şi procese pentru a înlătura barierele de "cunoaştere", care fragmentează administraţia publică în silozuri de productivitate scăzute? Cum să profităm de filosofii şi arhitecturi Web  2.0, în scopul de a trece la un nou concept caracterizat printr-un flux  direcţional de  informaţii  şi  servicii  între guvern  şi  cetăţeni? Cum  să învăţăm şi să împărtăşim lecţiile care vin de pe pieţele emergente, în care deseori iniţiativele de multe ori simple si necostisitoare ale parteneriatelor publice/private permit progrese majore în dezvoltarea umană? Răspunsurile la aceste întrebări sunt condensate în "e - Planul de Guvern 2012".

 

Cuvinte cheie

UE: Uniunea Europeană (UE) este o uniune economică şi politică a 27 de state membre,

care sunt situate în Europa.

TIC: este folosit ca un termen general pentru toate tipurile de tehnologii care permit utilizatorilor să creeze, să acceseze şi să manipuleze informaţiile. TIC este o combinaţie de tehnologie informatică şi tehnologia comunicaţiilor.

E-guvernare (prescurtarea de la guvernare electronică – termen cunoscut deasemenea sub numele de guvernare digitală, guvernare on-line, guvern conectat) – interacţiunea digitală dintre administraţie şi cetăţeni, administraţie şi întreprinderi, administraţie şi angajaţi precum şi administraţie agenţii.

Serviciile publice – termen folosit pentru serviciile oferite de administraţie pentru cetăţenii săi, fie direct prin sectorul public fie prin finanţarea unei furnizări private de servicii.