Pin It

Această parte are drept obiectiv aprofundarea înainte de toate, a Administraţiei Electronice, şi  apoi caracteristicile certificatului digital (cunoşterea şi  descrierea sa, suportul şi integritatea). Această parte se încheie cu studiul interoperabilităţii în Franţa.

Cuvinte cheie: certificat digital, suport electronic, interoperabilitate, informaţie.

 

I Certificatul digital:

1.Introducere

Reflexia  asupra noţiunii  de  certificat, întrecerea sa  la  digital  este  inspirată,

începând cu cercetările care au privilegiat mai întâi forma (ca un obiect material sau imaterial), semnul (ca un operator de transport de sens) sau mediul (ca un vector de comunicaţie).

Dincolo de modernizarea statului şi alinierea cu practicile şi evoluţiile din sectorul privat al economiei, Administraţia Electronică ajunge să pună în cauză şi să regândească modurile de acţiune şi de funcţionare ale Statului şi serviciilor care-l aşează într-un nou spirit de deschidere, interactivitate, eficienţă şi economie.

Astfel,  trecerea de la faza unei prezenţe puternice (deschiderea textuală a unei proceduri administrative este disponibilă on line) la cea de prezenţă interactivă (la posibilitatea de a descărca electronic formularul administrativ corespunzând procedurii menţionate) şi în sfârşit la cea de prezenţă tranzacţională (posibilitatea de a completa

acelaşi formular on line şi de a-l semna cu ajutorului unui certificat) impune mai multe

schimbări.

Aceste evoluţii sunt de natură tehnologică (atât la nivelul Administraţiei cât şi la nivelul  cetăţeanului) organizaţională (în  sânul Administraţiei)  şi  culturală la nivelul practicii şi obiceiurilor cetăţenilor.

 

2). Administraţia electronică

După destinatarul sau interlocutorul serviciului public (cetăţean, întreprindere,

instituţie  guvernamentală sau funcţionar public)  există  patru categorii sau spaţii de dezvoltare pentru administraţia electronică.

- e- administraţie G2C (Guvern la cetăţean) cum ar fi descărcarea de formulare

administrative, raportarea on-line de venituri etc;

- e- administraţie G2B (Guvern la afaceri) cum ar fi declararea on-line de TVA,

ghişeul electronic unic etc).

- e- administraţie G2E (Guvern la angajat) cum ar fi informaţii privind prevederile

de rambursare a cheltuielilor de deplasare, etc).

- e- administraţie G2G (Guvern la Guvern) privind dezvoltarea de servicii şi de aplicaţii pentru a îmbunătăţii sau ameliora colaborarea şi  cooperarea între serviciile diferitelor instituţii guvernamentale.

Este important de observat că dezvoltarea administraţiei electronice poate presupune faptele care să aparţină mai multor categorii, cum  ar fi  pacientul medical informatizat (computerizat).

 

3). Informaţiile din certificatul digital

Certificatul digital este definit:

 

- ca formă: certificatul digital este un ansamblu de date organizate după o structură stabilită asociată cu reguli de punere în forme ce să permită citirea împărţită între conceptor şi lectorii săi.

- ca semn: un certificat digital este un text  ale cărui elemente  sunt potenţial

analizabile printr-un sistem de cunoştinţe de gerare de către un cititor competent.

- ca modem: certificatul digital este linia relaţiilor sociale reconstituite cu ajutorul

unor dispozitive informatice.

 

Cuvintele „dată”, „informaţie” sunt de nu de puţine ori, definite unele prin altele. Datele sunt reprezentarea unei idei sau a unui fapt sau, o formă convenţională,

codată sau structurală, astfel încât tratamentul poate fi automatizat, de obicei folosind

instrumente informatice.

Informaţia este un ansamblu de date semilegate între ele.

Cunoaşterea este informaţia pe care utilizatorul într-un context dat intenţionează să o utilizeze într-o anume acţiune.

Datele pot proveni din colajul diferitelor tipuri de conţinut, texte, imagini fixe, imagini în mişcare, sunet. În plan informatic, datele sunt clasificate în sisteme sau baze de date, sau regrupate în fişiere în plan logic, un ansamblu coerent şi inteligibil de date produce un document sau un obiect de date, care constituie o informaţie.

Informaţia nu este întotdeauna de utilizat limitat la un singur fişier sau document. Dosarul (fişierul) este constituit dintr-un ansamblu de informaţii.

Se pot distinge mai multe niveluri de fişiere:

- documentul (fişierul) principal (contract, decizie) şi probele sale justificative

indisolubil legate de documentul principal.

- altele, care se pot adăuga şi care aplica metode şi alegerile care au condus la o astfel de decizie (modele utilizate, procedura urmată, calcule);

- la care se pot adăuga documente (fişiere) „ sateliţi” (scrisori,  schiţe, note) care ar

putea fi nedescoperite în caz de litigiu sau de audit.

 

  1. Caracteristicile certificatului digital. Cunoaştere şi descriere

Informaţiile  conţinute  în  certificat  includ,  în  general  două  componente:  1)

discursul, cifrele, relaţia dintre evenimente  etc, şi care formează corpul mesajului, conţinutul propriu al certificatului sau ansamblul datelor. 2) indicaţiile autorului, de recepţie, de expediere, de validare, de punere în formă de tratare, de acces care permite de a pune conţinutul în perspectivă şi de a aprecia calitatea lor şi începutul lor.

Conţinutul  constituie  norma informaţiei.  Aceasta  este  expresia unei  persoane fizice sau morale, dar de asemenea rezultatul unei proceduri de strângere de date, cum ar fi  de  exemplu  un  contract cu  clauzele  sale, date satelit capturate în  aplicarea unui program ştiinţific etc.

Trăsăturile sunt importante pentru a garanta autenticitatea şi fiabilitatea informaţiei. Ele sunt indisolubile legate de conţinut şi trebuie să fie arhivate pentru a asigura acelaşi conţinut în caz de reutilizare.

 

  1. Caracteristicile certificatului digital. Suport şi integritate

Cu tehnologia digitală informaţiile nu mai pot fi separate de suportul său scris sau

de înregistrare.

Noţiunea de suport de informaţie în dubla sa dimensiune, de suport de date şi de transmitere de informaţie, este în mod larg pusă în cauză. În ceea ce priveşte înregistrarea

 

este greşit a spune că informaţia digitală este virtuală sau materială căci 0 şi 1 care codifică informaţia sunt bine înregistrate pe un suport material: disc optic, bandă magnetică sau un alt suport digital. În schimb suportul fizic nu coincide neapărat cu un conţinut logic: un CD-Rom poate să nu conţină numai un disc, dar de cele mai multe ori acelaşi disc va stoca datele a zeci, sute sau mii de documente sau date distincte. Este vorba de  transmiterea de  informaţii,  schimbarea este  cu  atât mai  importantă cu  cât suportul material de înregistrare nu este suficient să permită lectura informaţiei.

Este necesar de a avea în afara suportului de stocaj, mijloacele de desfacere a codului sub care informaţia a fost înregistrată, în plus un mijloc de aprecia pentru a lua cunoştinţă de conţinutul său şi eventual posibilitatea de a o suprima.

 

Principala problemă care se  pune  prin diferenţa dintre informaţia digitală şi suportul său de înregistrare este cea a integrităţii informaţiei. Noţiunea de integritate vine să ne confirme că nu a suferit nicio alterare, de conţinut voluntară sau involuntară, de conţinut extern, de conţinut dăunător înţelegerii sau modificator al sensului.

Este de înţeles să distingem:

- o integritate tehnică şi

- o integritate juridică sau arhivistică.

 

  1. Concluzie: problema interoperabilităţii în Franţa

Unul din mijloacele de comunicare a informaţiilor publice rezidă într-o bună

interoperabilitate, unde un astfel de sistem informatic există, sau în instaurarea unei astfel de interoperabilităţi dacă el nu există.