Pin It

Administraţia E-Administraţie sau digitală este definită ca utilizarea tehnologiei

informaţiei  şi  comunicării  în  administraţiile  publice  combinată  cu  schimbările

 

organizaţionale şi de noile competenţe ce sfârşesc prin ameliorarea serviciilor publice

şi proceselor democratice şi de întărirea politicilor publice.

Articolul 298 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) constituie  temeiul  juridic pentru promulgarea standardelor privind  procedura administrativă pentru a obţine ca instituţiile şi organismele Uniunii să aibă sprijinul unei administraţii europene, transparente, eficiente şi independente.

Articolul 41 din Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale recunoaşte dreptul la o bună administrare, care impune Administraţiei europene obligaţia de bună administrare. E-administraţie contribuie la oferta de servicii publice de cea mai bună calitate, reduce timpul de aşteptare şi ameliorează profitabilitatea, creşterea productivităţii şi îmbunătăţirea responsabilităţii. Procedura electronică contribuie la transparenţa, imparţialitatea şi participarea la luarea deciziilor.

Statele  membre  şi-au  făcut  deja  angajamente semnificative  soluţie  specifică

dreptului administrativ, achiziţiilor publice.

Decizia nr.2004/387/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie

2004 are drept obiect, furnizarea interoperabilă de servicii par-europene sau de e- guvernare servicii. S-a încercat  crearea de servicii în cadrul e-guvernare graţie unei informaţii  eficace  şi  interoperabile şi  sisteme  de  cooperare între Administraţiile publice.

În alta, Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 asupra serviciilor în piaţa internă în scopul de a facilita accesul la activităţile de servicii şi de exercitate a comunicării între pieţele interne, a stabilit un obiect comun tuturor statelor membre, şi anume de a simplifica administraţia şi să fixeze dispoziţii uşoare, care să facă parte din dreptul informatic.

 

 Actul şi procedura administrativ telematică

Un  regulament european al procedurii administrative telematice  ar fi  necesar

pentru a preveni ca fiecare stat european să adopte diferite soluţii.

 

 

.Proiect   de  directivă   privind   obiectul   de  interfaţă   cu   cetăţeanul   şi

procedurile telematice

Toate administraţiile care au nevoia de a exprima voinţa lor către un cetăţean sau

o  altă administraţie, produce  un  document  electronic  şi  organizează de  o  factură

autonomă procedura internă telematică.

Fiecare administraţie creează un  dosar electronic pentru fiecare procedură în cursul căreia are responsabilitate.