Pin It

 Sediul materiei îl regăsim în articolul 104 coroborat cu articolul 110 din Constituţie.

Potrivit acestor două texte, mandatul Guvernului, în întregul său, şi al fiecărui membru în parte, începe de la depunerea jurământului şi durează până la data validării alegerilor parlamentare generale.

Aceasta reprezintă situaţia tipică, a cărei întindere este corespunzătoare limitelor de funcţionare a Parlamentului[1].

În ceea ce priveşte situaţia atipică, ea presupune încetarea mandatului Guvernului înainte de data validării alegerilor parlamentare generale, fiind vorba despre următoarele două situaţii:

  1. a) prin demiterea Guvernului, ca urmare a retragerii încrederii acordate Guvernului, retragere care poate opera fie potrivit articolului 113 (moţiunea de cenzură), fie potrivit articolului 114 (angajarea răspunderii Guvernului).
  2. b) atunci când primul ministru se află într-una din situaţiile prevăzute de articolul 106 ori este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile.

Constatăm că dacă prima situaţie atipică priveşte Guvernul în întregul său, căruia i-a fost retrasă încrederea “în bloc”, aşa cum i-a fost acordată, cea de-a doua situaţie priveşte persoana şefului Guvernului, astfel încât, modificările intervenite în statutul acestuia pot determina încetarea mandatului Guvernului însuşi.

Mandatul Guvernului poate înceta atunci când Primul Ministru se află într-una dintre următoarele situaţii:

- i-a încetat mandatul potrivit articolului 106, care prevede situaţiile când poate înceta mandatul unui membru al Guvernului, fiind vorba despre: demisie, revocare, pierderea drepturilor electorale, intervenţia unei stări de incompatibilitate ori alte cazuri pe care legea le poate prevede[2].

- este în imposibilitate de a-şi exercita mandatul, care se prelungeşte mai mult de 45 de zile.

Dacă a fost depăşit acest termen maxim de 45 de zile, intervine demisia Guvernului. Primul ministru, după cele 45 de zile, îşi va relua atribuţiile, dar nu ca prim ministru al unui Guvern în exercitarea mandatului, ci ca prim ministru al unui Guvern demisionar, însărcinat numai cu îndeplinirea actelor necesare pentru administrarea treburilor publice.

 

[1] Ioan Santai, op. cit., p. 157.

[2] Este vorba despre Legea organică privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi de Legea privind responsabilitatea ministerială.