Pin It
  1. Aparatul de lucru al Guvernului

Aparatul de lucru al Guvernului este constituit, în conformitate cu articolul 21 din Legea nr. 90/2001, din :

  1. a) corpul de consilieri al primului ministru;
  2. b) corpul de control al primului ministru;
  3. c) aparatul tehnic al corpului de consilieri;
  4. d) cabinetul primului ministru;
  5. e) cancelaria primului ministru;
  6. f) compartimentul cu probleme speciale;
  7. g) compartimentul documente secrete;
  8. h) compartimentul care asigură protocolul primului ministru.

Atribuţiile aparatului de control se stabilesc prin decizie a primului ministru.

Activitatea corpului de consilieri, ca şi a aparatului tehnic al acestuia, este coordonată de un consilier căruia i-a fost delegată o asemenea atribuţie, prin decizie a primului ministru.

Se impune a se preciza şi faptul că persoanelor care constituie aparatul tehnic al primului ministru nu li se aplică prevederile legii privind statutul funcţionarului public.

Articolul 22 din aceeaşi lege cadru prevede că la nivelul Guvernului există şi funcţionează un Secretariat General, condus de un Secretar General, care poate avea rang de ministru, ajutat de unul sau mai mulţi secretari generali adjuncţi, care pot avea rang de secretar de stat, numiţi prin decizie a primului ministru.