Pin It
  1. Regimul răspunderii Guvernului potrivit Constituţiei României din 1991

Din punctul de vedere al categoriilor de răspundere a membrilor Guvernului consacrate de Legea fundamentală, identificăm:

  1. a) o răspundere politică a întregului Guvern, deci a organului colegial, care se exercită exclusiv în faţa Parlamentului.
  2. b) o răspundere politică a fiecărui membru al Guvernului, solidară cu ceilalţi membri, pentru activitatea Guvernului şi actele sale.
  3. c) o răspundere penală a membrilor Guvernului ;
  4. d) o răspundere administrativ disciplinară, concretizată în suspendarea lor din funcţie atunci când s-a cerut urmărirea penală sau când s-a trimis în judecată în membru al Guvernului;
  5. e) o răspundere administrativ patrimonială, întemeiată pe articolul 52 din Constituţie raportat la prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
  6. f) o răspundere administrativ contravenţională, consacrată de articolul 69, care face vorbire despre judecata contravenţională a parlamentarilor, unii dintre ei putând avea şi calitatea de membri ai Guvernului, ceea ce determină concluzia că textul vizează, în egală măsură şi răspunderea contravenţională a acestora.
  7. Răspunderea politică a Guvernului şi a membrilor săi

Potrivit articolului 109 (1), răspunderea politică priveşte Guvernul, în ansamblul său, dar şi fiecare membru al Guvernului, care răspunde politic solidar cu ceilalţi membri ai Guvernului pentru activitatea organului colegial din care fac parte şi pentru actele sale.

Răspunderea politică este astfel guvernată de principiul constituţional al solidarităţii, iar autoritatea faţă de care se exercită este Parlamentul.

Cea mai drastică sancţiune în cazul răspunderii politice a Guvernului este demiterea lui, care poate avea loc prin retragerea încrederii pe care Parlamentul i-a acordat-o, ca urmare a adoptării unei moţiuni de cenzură.