Pin It

Dacă societăţile "primului" şi "celui de-al doilea val" au generat polarizări sociale care au împărţit aceste societăţi în bogaţi şi săraci şi au generat revolte, revoluţii  şi chiar războaie, globalizarea economiei mondiale, dezvoltarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, construirea noului tip de societate - Societatea Informaţională, poate conduce la un nou tip de polarizare la nivel mondial, deosebit de periculoasă pentru evoluţia  viitoare a omenirii: pe lângă acumulările de capital, de bogăţii, se poate acumula şi capitaliza şi informaţie şi cunoştinţe. Iar "Informaţia înseamnă Putere", spune Alvin Toffler. Este de datoria guvernelor, a societăţii  civile, a tuturor cetăţenilor să acţioneze pentru ca aceasta să nu se concentreze în mâinile unui singur om, ale unui singur grup social sau ale unei singure naţiuni! Este de datoria noastră, a tuturor, de a milita pentru folosirea acestor tehnologii în vederea creşterii şi dezvoltării colaborării internaţionale, a dezvoltării comunicării şi al apropierii dintre oameni, pentru acordarea de şanse egale popoarelor şi cetăţenilor la startul noii competiţii  mondiale.