Pin It

         Pentru statul modern, finantele publice nu mai sunt un simplu mijloc de asigurare a acoperirii cheltuielilor sale de administratie ci, in primul rand un mijloc de interventie in viata social-economica, de exercitare a unei influente pozitive pentru organizarea intregii societati.

        Finantele publice exista pentru a servi la realizarea unor obiective precis determinate si pentru indeplinirea anumitor sarcini, care nu ar putea fi realizate pe alta cale sau cu alte mijloace. Ele isi indeplinesc misiunea lor sociala prin functiile pe care le exercita.

        Printre functiile de baza ale finantelor publice,recunoscute de doctrina, se remarca:

  1. Functia de repartitie care corespunde activitatii de mobilizare, repartizare si utilizare a resurselor banesti.

             Aceasta functie cunoaste doua faze distincte, insa organic legate intre ele, respectiv constituirea fondurilor banesti ale statului si distribuirea acestora.

             Sistemul de venituri pentru constituirea fondurilor banesti (taxe, impozite), reprezinta un mijloc de interventie foarte eficient aflat la indemana statului.

             Resursele care alimenteaza fondurile publice isi au izvorul in produsul intern brut si intr-o mai mica masura in transferuri primite din strainatate.

             Distribuirea fondurilor banesti ale statului pe beneficiari (persoane fizice si juridice), este determinata de inventarierea nevoilor sociale existente in perioada de referinta, cuantificarea acestora in expresie baneasca si ierarhizarea lor in functie de importanta pe care o prezinta unele in raport cu celelalte.

            Printr-o politica fiscala coerenta a cheltuielilor si veniturilor publice, bugetul de stat devine un mijloc deosebit de eficient pentru preluarea, pe calea taxelor si impozitelor, a unei parti din venitul national si redistribuirea acesteia, prin intermediul cheltuielilor, pentru obiective economice si sociale de maxima importanta pentru intreaga societate.

  1. Functia de control

   Necesitatea acestei functii rezulta din faptul ca fondurile de resurse financiare constituite la dispozitia statului apartin intregii societati. Societatea este interesata in dirijarea resurselor cu luarea in considerare a prioritatilor stabilite de organele competente, in utilizarea resurselor financiare ale statului in conditii de maxima eficienta economica, sociala si de alta natura etc.

    In aceste conditii, controlul statului favorizeaza luarea de masuri care impiedica irosirea avutului public, previne efectuarea de cheltuieli ilegale, inoportune sau ineficiente, contribuie  la repararea prejudiciului adus avutului  public, la instaurarea ordinii si disciplinei in gestionarea banilor si a altor valori publice.

    Controlul financiar se efectueaza in procesul de repartitie si urmareste:

  • provenienta resurselor care alimenteaza fondurile publice si destinatia pe care acestea o capata;
  • titlul cu care se mobilizeaza resursele si titlul cu care se repartizeaza catre diversi beneficiari;
  • dimensiunile fondului in raport cu produsul intern brut;
  • gradul de redistribuire a fondului intre sferele de activitate, sectoarele sociale si membrii societatii;
  • modul de asigurare a echilibrului intre necesarul de resurse financiare si posibilitatile de procurare;