Pin It

  La începutul secolului al XX-lea , cunoscut în literatura de specialitate drept "secolul serviciilor" , economistii si-au pus problema definirii SERVICIILOR PUBLICE pornind de la rolul în acoperirea unor nevoi colective , ce nu pot fi înlocuite , ale cetatenilor de stat ( servicii publice privind productia , distributia si consumul energiei electrice , gazelor naturale ,servicii publice de educatie , sanatate si asistenta sociala , transporturi , telecomunicatii , servicii publice postale etc.)

             Delimitarea categoriei serviciilor publice de celelalte categorii de servicii a fost impusa din urmatoarele motive: serviciile publice constituie activitati de interes general din care cea mai mare parte produc bunuri publice furnizate de administratii si colectivitati locale.

       Scopul lor este indreptat spre recuperarea costului de productie si nu spre obtinerea profitului. Organizarea si functionarea serviciilor revine în mare parte organelor autoritatii publice (administratia centrala - ministere , alte organe subordonate guvernului ; administratia locala - primarii , prefecturi , consilii comunale si întreprinderi publice - regii autonome de transport , posta)  Pîna in 1939 persoanele juridice private nu aveau dreptul sa presteze servicii publice ,însa datorita faptului ca statul numai facea fata cerintelor sociale , s-a pus problema delegarii unor servicii de interes general pentru societatea unor persoane juridice private .În domeniul serviciilor publice statul are rolul de a supraveghea firmele private care au preluat sarcina producerii serviciilor publice.

             Consumul de servicii publice constituie un indicator important al calitatii vietii într-o tara .De exemplu , modul de organizare a serviciilor publice de sanatate , educatie , transporturi , protectie si paza , salubritate ofera informatii asupra nivelului de trai al consumatorilor , asupra existentei preocuparilor pentru conservarea mediului inconjurator .

              Exista mai multe definitii ale notiunii de servicii publice .

              Unii economisti considera serviciile publice drept o srtuctura organizatorica înfiintata prin lege , de catre stat , judet sau municipii , oras sau comuna ori de catre particulari , dotata cu anumite atributii , încadrata cu personal specializat care exercita aceste atributii înzestrate cu mijloace materiale si banesti în scopul satisfacerii în mod continuu si permanent a unor interese comune ale unei colectivitati.

             Alti specialisti dau o definitie generala a serviciilor publice considerându-le : "activitati de interes general asumate de organe publice ".

             Paul Negulescu  în lucrarea "Tratat de drept administrativ " defineste serviciul public astfel:  << "Administratiunea , prin activitatea sa , urmareste sa satisfaca interesele generale" .>>

             În acest scop , pentru a satisface o nevoie a publicului , ea organizeaza un serviciu administrativ cu menirea de a urmari aceasta satisfactiune .Spre deosebire de particulari , care, urmarind satisfacerea unei nevoi obstesti, cauta o remuneratie  a investitiilor si a muncii lor, administratia urmareste satisfactia publicului , indiferent daca activitatea se soldeaza cu deficit .

             Când statul îsi propune sa satisfaca o nevoie a societatii... el stabileste organizatiunea care va fi destinata sa se ocupe de aceste nevoi  si îi determina competenta si îi pune la dispozitie mijloace prin care sa-si poata atinge scopul .Acest organism se numeste serviciu public , el fiind destinat sa aduca un serviciu publicului .

              Sintetizând mai multe puncte de vedere serviciul public este "un organism administrativ , creat de stat , judet sau comuna ,cu o competenta si servicii determinate cu mijloace financiare procurate din patrimoniul general al Administratiei publice creatoare , pus la dispozitia publicului pentru a satisface în mod regulat si continuu o nevoie cu caracter general , careia initiativa privata nu ar putea sa-i dea decât o solutie incompleta si intermitenta ."

Clasificerea serviciilor publice

         Problema tipologiei serviciilor publice nu este inca pe deplin clarificata , existând , in opinia specialistilor , criterii extrem de variate de clasificare .

         De aceea prezentam aici câteva criterii , acestea fiind cele mai cunoscute în literatura de specialitate .

    - dupa obiectul de activitate - servicii publice administrative , acestea fiind realizate numai de stat prin institutiile sale

  1. servicii publice judiciare , de legiferare , de administrare a domeniului public: servicii publice industriale si comerciale

   -au ca obiect activitatile cu caracter industrial si comercial

  1. serviciile de transport feroviar , de transport urban sau metroul , exploatarea liniilor de tramvai sau autobuz, servicii publice de distribuire a apei , gazului si electricitatii

     - dupa scopul propus - servicii publice înfiintate de autoritati ale administratiei publice centrale si locale

  1. servicii publice de salubritate, de sanatate, educatie serviciile publice înfiintate de institutii publice centrale si locale
  2. servicii publice de invatamînt organizate în vederea reconversiei profesionale regii autonome de interes local si national
  3. Regia Autonoma de Transport Bucuresti

                Conform Clasificarii Centrale a Productiei serviciile publice se regasesc în urmatoarele categorii :

    -SERVICII DE COMUNICAŢII

    -SERVICII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

    -SERVICII DE AMBIENT

    -SERVICII LEGATE DE SĂNĂTATE sI SOCIALE

    -SERVICII DE TRANSPORT

Caracteristicile serviciilor publice

                  Serviciile publice prezinta caracteristici comune cu ale serviciilor în general ( imaterialitatea , nestocabilitatea , intagibilitatea , indivizibilitatea , inseparabilitatea etc.) dar au si caracteristici specifice :

         *scopul exclusiv al serviciilor publice : satisfacerea continua si eficienta a nevoilor permanente , de interes general ale întregii populatii sau numai a unor categotii distincte ale acesteia :

        * gratuitatea serviciilor publice .Unele sunt furnizate gratuit . Exista , însa si servicii publice al caror pret trebuie sa asigure recuperarea cheltuielilor si asigurarea unui profit minim .

                  Calitatea serviciilor publice este data de gradul în care acestea satisfac nacesitatile permanente , de interes ale consumatorilor  , ce poate fi exprimat prin timpul cheltuit pentru prestarea serviciilor , sau prin gradul de confort asigurat de serviciile respective , ori prin efectul pe care îl au asupra intlectului , sanatatii , sigurantei , integritatii consumatorilor .