Pin It

Principalele imputerniciri ale Guvernului in domeniul economiei, Guvernul:

1)   exercita, din insarcinarea Parlamentului, functiile de proprietar al patrimoniului statului, creeaza conditiile necesare pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de proprietate;

2)   reglementeaza, folosind mijloacele economice si juridice, activitatea tuturor ramurilor economiei si a subiectilor proprietatii pe teritoriul Republicii Moldova;

21) intreprinde masuri pentru asigurarea libertatii comertului si activitatii de intreprinzator, protectiei concurentei loiale, crearii unui cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;

22) ia masuri in vederea apararii intereselor producatorilor autohtoni, executorilor de lucrari si servicii;

3)   stabileste proportii rationale de folosire a venitului national, inclusiv dezvoltarea

economiei nationale a republicii, elaboreaza, coordoneaza si realizeaza programele dezvoltarii ei economice si sociale;

4)   promoveaza o politica unitara in domeniul retribuirii muncii;

5)   organizeaza si promoveaza activitatea economica externa a republicii;

7)   elaboreaza si prezinta Parlamentului proiecte de documente normative privind programele de dezvoltare economica si sociala;

8)   organizeaza elaborarea si indeplinirea programelor, conceptiilor si strategiilor nationale;

9)   ia masuri in vederea ocrotirii si folosirii rationale a pamintului subsolului, a resurselor

de apa, a faunei si florei, in vederea mentinerii puritatii aerului si asigurarii reproducerii tuturor sistemelor biologice precum si mentinerii echilibrului ecologic, promoveaza politica statului in domeniul securitatii radiologice si exercita controlul de stat in acest domeniu;

10) formeaza politica de stat in domeniul investitiilor si efectueaza realizarea ei in scopuri bine determinate, ia masuri in vederea atragerii si protectiei investitiilor persoanelor fizice si juridice, inclusiv straine, asigura conditii pentru crearea unui climat favorabil pentru investitii in Republica Moldova;

11) repartizeaza mijloace pentru acordarea de ajutor zonelor din republica si ramurilor economiei ei care se afla in conditii dificile sau care necesita o dezvoltare accelerata;

111) elaboreaza programele de investitii, de reparatie si intretinere a drumurilor publice, pornind de la limitele mijloacelor prevazute pentru aceste scopuri in legea bugetara anuala;

12) stabileste modalitatea de gestionare, in modul prevazut de legislatie, a fondurilor create special pentru dezvoltarea social-economica a tarii;

13) asigura organizarea unui sistem unic de evidenta si de statistica;

14) organizeaza elaborarea si implementarea reglementarilor tehnice si altor acte normative

in domeniul standardizarii, organizeaza si coordoneaza controlul si supravegherea de stat in ceea ce priveste respectarea normelor standardizarii;

15) suspenda, in modul stabilit de legislatie, hotaririle si alte decizii ale ministerelor, ale altor autoritati administrative centrale si ale celor din subordinea Guvernului, daca acestea contravin Constitutiei, legilor, decretelor Presedintelui Republicii Moldova, hotaririlor si ordonantelor Guvernului.

Principalele imputerniciri ale Guvernului in domeniul finantelor, creditelor, impozitelor, preturilor si circulatiei monetare

Guvernul:  Principalele împuterniciri ale Guvernului în  domeniul finanţelor, creditelor, impozitelor, preţurilor şi circulaţiei monetare

1)   asigura, in limitele competentei sale, transpunerea in viata a politicii unice a statului in domeniul finantelor, creditelor si circulatiei monetare;

2)   elaboreaza si prezinta anual Parlamentului spre examinare si aprobare proiectele bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si proiectul fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala;

3)   promoveaza politica unica a statului in domeniul preturilor;

4)   promoveaza politica vamala si financiar-valutara,

creeaza conditii pentru stabilirea si asigurarea suveranitatii economice si politice a Moldovei;

2)   elaboreaza conceptia dezvoltarii social-economice a republicii, programul si mecanismul trecerii la economia de piata;

3)   asigura libera initiativa, deetatizarea, privatizarea, demonopolizarea economiei si dezvoltarea relatiilor de piata; aranteaza tuturor subiectelor proprietatii libertatea activitatii economice, diversitatea ormelor de proprietate si egalitatea lor in drepturi, are grija de pastrarea proprietatii;

51) protejeaza interesele nationale in activitatea economica, financiara si valutara; realizeaza colaborarea economica cu tarile lumii in conditiile dezvoltarii relatiilor

contractuale, formarii infrastructurii de piata, integrarii general-europene si mondiale;

- asigura protejarea intereselor nationale in activitatea economica externa, promoveaza

politica liberului schimb, pornind de la interesele nationale;

asigura apararea drepturilor consumatorilor prin organizarea si coordonarea controlului

si supravegherii de stat a calitatii produselor.