Pin It

Principalele imputerniciri ale Guvernului in domeniul muncii si politicii de cadre in serviciul public Guvernul:

1)   promoveaza politica in domeniul utilizarii fortelor de munca, al muncii si salarizarii, ia masuri in vederea perfectionarii ei;

2)   intru implementarea politicii de cadre:

conduce si organizeaza activitatea de prognozare si formare a rezervei de cadre pentru aparatul organelor administratiei publice centrale si locale, contribuie la asigurarea pregatirii si sporirii gradului de calificare a acestora;

coordoneaza si controleaza activitatea organelor administratiei publice antrenate in implementarea politicii de cadre si in crearea sistemului continuu de instruire a cadrelor.

Principalele imputerniciri ale Guvernului in domeniul asigurarii legalitatii

Guvernul:

1)   intreprinde actiuni vizind asigurarea drepturilor si libertatilor cetatenilor;

2)   organizeaza controlul asupra executarii legilor si altor acte normative de catre ministere si alte autoritati administrative centrale, de catre organele si institutiile cu functii publice din subordine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Republicii Moldova;

3)   in scopul perfectionarii legislatiei in vigoare si reglementarii juridice a raporturilor din societate, elaboreaza proiecte de legi pe domenii;

4)   ia masuri de mentinere a ordinii publice, realizeaza programe de stat privind combaterea criminalitatii.

 

Principalele imputerniciri ale Guvernului in domeniul asigurarii securitatii si capacitatii de aparare a tarii

Guvernul:

1)   ia masuri in vederea asigurarii securitatii statului, pazei frontierelor de stat si a teritoriului Republicii Moldova;

2)   exercita conducerea generala a constructiei Fortelor Armate ale republicii, stabileste anual contingentul de cetateni care urmeaza sa fie recrutati in vederea pregatirii si reciclarii militare;

3)   ia masuri in vederea asigurarii capacitatii de aparare a tarii, dotarii Fortelor Armate cu toate cele necesare pentru ca ele sa-si onoreze datoria fata de popor - apararea independentei si integritatii teritoriale a Patriei, indeplineste alte atributii prevazute de legislatie in domeniul apararii nationale;

4)   inainteaza Presedintelui Republicii Moldova propuneri privind numirea si demiterea persoanelor care, din oficiu, intra in componenta Comandamentului Suprem al Fortelor Armate, precum si a viceministrilor apararii;

5)   exercita conducerea generala a protectiei civile a Republicii Moldova.

 

Articolul 18. Principalele imputerniciri ale Guvernului in domeniul politicii externe Guvernul:

1)   poarta tratative si ia parte la negocieri, acorda imputerniciri pentru initierea negocierilor si semnarea tratatelor, incheie tratate internationale si asigura indeplinirea lor;

2)      stabileste relatii multilaterale intre Republica Moldova si state straine, organizatii internationale, asigura schimbul de informatie, de studenti si specialisti;

    3) prezintă Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai Republicii Moldova, înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea  rangului  misiunilor diplomatice;

 

     4) reprezintă Republica Moldova în relaţiile internaţionale;

    5) asigură promovarea unui curs unic şi coerent în  domeniul politicii externe.