Pin It

   Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul dezvoltării sociale, învăţămîntului, tineretului şi sportului, culturii şi ocrotirii sănătăţii

(Articolul 11. L.nr.64 din  31.05.1990)

   

Guvernul:

    1) promovează o politică de stat unitară în vederea asigurării pentru  populaţia  republicii a unui nivel de trai care nu ar fi mai scăzut decît nivelul minimal de trai stabilit oficial şi care ar corespunde nivelului dezvoltării economice a Republicii Moldova;

    2) realizează politica de stat în domeniul reglementării proceselor migraţioniste, promovează şi  perfecţionează un  program  integral  în domeniul demografiei;

    3) ia măsuri  în ceea ce priveşte creşterea numărului  de locuri de muncă, crearea condiţiilor pentru ridicarea nivelului de trai, a unor condiţii normale de muncă şi odihnă, asistenţa socială;

    4) asigură condiţii  social-economice, creează o bază tehnico- materială şi fonduri speciale pentru dezvoltarea învăţămîntului public, tineretului, culturii, ocrotirii sănătăţii, protecţiei mediului ambiant;

    5) elaborează  direcţiile strategice de dezvoltare a urbanismului, a gospodăriei comunale şi de locuinţe;

    6) ia măsuri în vederea asigurării populaţiei cu produse alimentare, mărfuri industriale, medicamente, servicii, promovează politica statului în domeniul standardizării, metrologiei, acreditării şi certificării produselor;

    7) dirijează  activitatea de ocrotire a monumentelor de istorie şi cultură; asigură executarea legislaţiei cu privire la libertatea conştiinţei;

    8) asigură păstrarea, dezvoltarea şi funcţionarea limbii moldoveneşti, recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi funcţionarea limbii ruse şi altor limbi vorbite pe teritoriul ţării;

    9) susţine prin diferite forme de colaborare activitatea comunităţilor  naţionale ale moldovenilor şi găgăuzilor care locuiesc în afara hotarelor Republicii Moldova;

    10) asigură dezvoltarea turismului, gospodăriei de agrement;

    11) promovează  politica  statului  în domeniul culturii  fizice şi sportului.