Pin It

LEGE cu privire la Guvern

Nr. 64 din  31.05.1990  

Articolul 22. Alte autorităţi administrative centrale, inspectoratele de stat, comisiile şi consiliile guvernamentale

Autorităţile administrative centrale de pe lîngă Guvern se formează de Parlament la propunerea Prim-ministrului în scopul conducerii, coordonării activităţii şi exercitării controlului în domeniul organizării economiei şi în alte domenii, care nu  intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor.

Autorităţile administrative centrale sînt conduse de directori generali sau de directori, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern.

    Inspectoratele de stat se formează de către Guvern în scopul exercitării controlului asupra executării legilor republicii, a hotărîrilor şi a altor acte emise de Parlament, a decretelor Preşedintelui  Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului.

Inspectoratele de stat sînt conduse de directori, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern.

    Autorităţile administrative centrale şi inspectoratele de stat emit, în limitele competenţei lor, acte normative departamentale.

    Guvernul poate să creeze comisii şi consilii permanente şi provizorii pentru studierea unor probleme şi elaborarea hotărîrilor în vederea dezvoltării economiei, politicii în domeniile finanţelor, creditelor, preţurilor, valutei,  circulaţiei monetare, precum şi în domeniile politicii sociale, învăţămîntului public, culturii şi din alte sfere ale vieţii.

   Comisiile se formează din lucrători ai ministerelor, precum şi din savanţi şi specialişti de frunte, la propunerea Prim-ministrului, a prim-viceprim-ministrului sau a viceprim-miniştrilor.  Activitatea comisiilor şi consiliilor este condusă de Prim-ministru, de miniştri sau de alte persoane, numite de Guvern.

Alte autorităţi administrative centrale

  1. Biroul Naţional de Statistică

2 Agentia Relatii Funciare si Cadastru

  1. Biroul Relaţii Interetnice

4 Serviciul Graniceri

  1. Agentia  "Moldsilva"
  2. Agentia Rezerve Materiale
  3. Agentia Turismului
    8. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei

Biroul National de Statistica (BNS) este autoritatea administrativa centrala care, in calitatea sa de organ central de statistica, conduce si coordoneaza activitatea in domeniul statisticii din tara.

Agentia Relatii Funciare si Cadastru - este organul administratiei publice centrale, care realizeaza politica statului in domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii si este subordonata Guvernului Republicii Moldova. Deoarece cadastrul serveste ca baza pentru crearea Infrastructurii Nationale de Date Spatiale, actualmente Agentia este preocupata de elaborarea Sistemului Informational Geografic National.

Biroul Relatii Interetnice - Biroul este autoritatea administrativa centrala care activeaza in subordinea Guvernului promoveaza politica statului in domeniul relatiilor interetnice, functionarii limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, sustinerii diasporei moldovenesti.

Serv Graniceri - Frontiera de stat a Republicii Moldova - este linia ce desparte pe uscat si pe apa teritoriul Republicii Moldova de teritoriile statelor vecine, iar in plan vertical delimiteaza spatiul aerian si subsolul de cele ale statelor vecine. Frontiera de stat stabileste limitele spatiale de actiune a suveranitatii de stat a Republicii Moldova.

Agentia "Moldsilva" , Agentia Rezerve Materiale , Agentia Turismului, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei, - Centrul isi desfasoara activitatea pe principiile legalitatii, respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, oportunitatii, imbinarii metodelor si mijloacelor publice si secrete de activitate, conducerii unipersonale si colegiale, colaborarii cu alte autoritati publice, organizatii obstesti si cetateni.