Pin It

Organele administratiei publice sunt acele colectivitati umane constituite pe baza si in executarea legii, dotate cu mijloace materiale si resurse financiare potrivit legii, avand capacitate juridica de drept administrativ si competenta stabilita prin lege pentru a putea actiona in vederea organizarii executarii si a executarii in concret a legii si care se incadreaza in sistemul administratiei publice.

 

Sistemul Administratiei Publice Centrale este format din:

 1. Autorităţi ale puterii executive cu competenţe generale – sînt competente în toate domeniile de realizare a atribuţiilor puterii executive. (Ex.Guvernul)
 2. Organe ale administraţiei publice centrale de specialitate – create pentru a realiza numai o latură a puterii executive (Ex.Ministere, agenţii, birouri,camere şi inspecţii ş.a)

 

Guvernul - asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. În exercitarea  atribuţiilor,  Guvernul se conduce de  programul său de activitate, acceptat de Parlament.

Structura: Guvernul este alcătuit din Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-miniştri, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică.

Guvernul: conduce, coordonează şi controlează activitatea ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale, a inspectoratelor de stat, a comisiilor şi consiliilor guvernamentale, altor autorităţi din subordinea sa;

Ministerele Republicii Moldova: Ministerele sînt organele centrale de specialitate ale statului. Ele sînt conduse de miniştri, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor puse în seama lor. În activitatea sa de conducere a ministerului, ministrul este asistat de unul sau de mai mulţi viceminiştri.

 1. Ministerul Economiei;
 2. Ministerul Finantelor;
 3. Misterul Justitiei;
 4. Ministerul Afacerilor Interne;
 5. Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene;
 6. Ministerul Apararii;
 7. Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor;
 8. Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare;
 9. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;
 10. Ministerul Mediului;
 11. Ministerul Educatiei;
 12. Ministerul Culturii;
 13. Ministerul Muncii, Protectiei Sociale şi Familiei;
 14. Ministerul Sanatatii;
 15. Ministerul Tehnologiei Informatiei şi Comunicaţiilor;
 16. Ministerul Tineretului şi Sportului

 

Si 1. Biroul Naţional de Statistică

2 Agentia Relatii Funciare si Cadastru

 1. Biroul Relaţii Interetnice

4 Serviciul Graniceri

 1. Agentia  "Moldsilva"
 2. Agentia Rezerve Materiale
 3. Agentia Turismului
  8. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei

 

Sarcinile sistemului administratiei publice

Notiunea de sarcini ale sistemului administratiei publice

Sarcinile administratiei publice au fost definite ca indatoriri ce revin sistemului administratiei publice privind infaptuirea valorilor si transpunerea lor in realitate in cadrul sistemului social global.

Sarcinile de conducere si organizare ale sistemului administratiei publice deriva din functia puterii de stat de a reglementa activitatea membrilor societatii. Specificul acestor sarcini consta in actiunile cu caracter dispozitiv prin care structurile sistemului administratiei publice organizeaza executarea si executa in concret legile in cele mai diferite domenii de activitate sociala in care actioneaza statul.

Sarcinile de prestatie ale sistemului administratiei publice deriva din functia statului de a asigura membrilor societatii moderne cele mai diverse servicii pentru satisfacerea nevoilor tot mai diversificate ale acestora.